WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

WZ - ZWOŁANIE WALNEGO, PROJEKTY UCHWAŁ

2019-05-21 16:06:30

Nazwa jednostkiKANCELARIA MEDIUS
Nazwa skrócona jednostkiKME
Numer w roku:23/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ( ZWZ ) Emitenta na dzień 18 czerwca 2019 roku, na godzinę 10:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej Tomasz Kurnicki, Mateusz Olszewski, z siedzibą w 30-040 Kraków, ul. Królewska 23 nr lok. 1. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Załączniki: 1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2/ Projekty uchwał na ZWZ 3/ Wzór pełnomocnictwa i formularza Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Plik
Kancelaria Medius S.A. - ZWZ 18.06.2019 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf (631 KB)
Kancelaria Medius S.A. - ZWZ 18.06.2019 - Projekty uchwał.pdf (419 KB)
Kancelaria Medius S.A. - ZWZ 18.06.2019 - Fomularz pełnomocnictwa.pdf (582 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Michał ImiołekPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Kancelaria Medius SA

KME
2019-07-15 wykup obligacji serii I
2019-07-15 płatność odsetek od obligacji serii I
2019-07-15 częściowy wykup obligacji serii M
2019-07-09 wpłaty na portfelach grupy
2019-07-04 sprzedaż obligacji przez osobę powiązaną
2019-07-02 kupno akcji przez osobę powiązaną
2019-06-26 sprzedaż obligacji przez osobę powiązaną
2019-06-24 zawarcie umowy z audytorem

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d