zakończenie subskrypcji obligacji serii P i przydział obligacji - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI OBLIGACJI SERII P I PRZYDZIAŁ OBLIGACJI

2019-05-21 09:54:51

Nazwa jednostkiKANCELARIA MEDIUS
Nazwa skrócona jednostkiKME
Numer w roku:22/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd Kancelaria Medius S.A. ( Spółka ) niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji obligacji serii P i dokonaniu przydziału obligacji. 1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 20 maja 2019 roku. 2) Data zakończenia subskrypcji: 20 maja 2019 roku. 2) Data przydziału obligacji: 20 maja 2019 roku. 3) Liczba obligacji objętych subskrypcją: 5.000 obligacji na okaziciela serii P. 4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Redukcja nie wystąpiła. 5) Liczba obligacji serii P, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 6) Cena, po jakiej obligacje były obejmowane: 1.000 euro za jedną obligację. 7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach; Zapisy na obligacje serii P złożyło 2 inwestorów. 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Obligacje serii P przydzielono 2 inwestorom. 9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: W ofercie obligacji serii P nie uczestniczyli subemitenci. 10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji obligacji serii P wynoszą 430.000 zł, w tym: - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 430.000 zł, - koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł, - koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł, - koszty promocji oferty: 0 zł. Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect .
Imię i nazwiskoStanowisko
Michał ImiołekPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Kancelaria Medius SA

KME
2019-07-09 wpłaty na portfelach grupy
2019-07-04 sprzedaż obligacji przez osobę powiązaną
2019-07-02 kupno akcji przez osobę powiązaną
2019-06-26 sprzedaż obligacji przez osobę powiązaną
2019-06-24 zawarcie umowy z audytorem
2019-06-24 płatność odsetek od obligacji serii J
2019-06-19 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-06-18 WZ - podjęte uchwały: podział zysku

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d