pixelg
zmiana warunków emisji obligacji serii M i O - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

zmiana warunków emisji obligacji serii M i O

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiKANCELARIA MEDIUS
Nazwa skrócona jednostkiKME
Numer w roku:24/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Emitent ) informuje, że na mocy zawartych porozumień z Obligatariuszami Obligacji serii M i O, podjęto Uchwałę w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii M i O. Termin wykupu Obligacji został wydłużony: 1. Dla serii obligacji M do dnia 14 listopada 2021 roku (wydłużenie terminu o 12 miesięcy); 2. Dla serii obligacji O do dnia 28 lutego 2022 roku ( wydłużenie terminu o 12 miesięcy). Podstawa Prawna: § 3 ust.1 pkt 5 z Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .
Imię i nazwiskoStanowisko
Michał ImiołekPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Kancelaria Medius SA
KME
2019-10-14 częściowy wykup obligacji serii M
2019-10-10 sprzedaż obligacji przez osobę powiązaną
2019-10-07 płatność odsetek od obligacji serii L
2019-10-01 kupno akcji przez osobę powiązaną
2019-09-30 SA-PS i SA-P
2019-09-30 częściowy wykup obligacji serii O
2019-09-23 płatność odsetek od obligacji serii J
2019-09-19 płatność odsetek od obligacji serii Ł

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d