zmiana warunków emisji obligacji serii M i O - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII M I O

2019-05-22 13:30:23

Nazwa jednostkiKANCELARIA MEDIUS
Nazwa skrócona jednostkiKME
Numer w roku:24/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Emitent ) informuje, że na mocy zawartych porozumień z Obligatariuszami Obligacji serii M i O, podjęto Uchwałę w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii M i O. Termin wykupu Obligacji został wydłużony: 1. Dla serii obligacji M do dnia 14 listopada 2021 roku (wydłużenie terminu o 12 miesięcy); 2. Dla serii obligacji O do dnia 28 lutego 2022 roku ( wydłużenie terminu o 12 miesięcy). Podstawa Prawna: § 3 ust.1 pkt 5 z Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .
Imię i nazwiskoStanowisko
Michał ImiołekPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Kancelaria Medius SA

KME
2019-07-09 wpłaty na portfelach grupy
2019-07-04 sprzedaż obligacji przez osobę powiązaną
2019-07-02 kupno akcji przez osobę powiązaną
2019-06-26 sprzedaż obligacji przez osobę powiązaną
2019-06-24 zawarcie umowy z audytorem
2019-06-24 płatność odsetek od obligacji serii J
2019-06-19 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-06-18 WZ - podjęte uchwały: podział zysku

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d