pixelg
wyniki Q3.2019 - 2019-10-29 - ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. (KOGENERA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wyniki Q3.2019 - komunikat spółki ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. (KOGENERA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr22/2019

Data sporządzenia: 2019-10-29
Skrócona nazwa emitenta
KOGENERA
Temat
Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (dalej: Jednostka Dominująca , Spółka ) przekazujemy do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 r.
Według wstępnych szacunków:
sprzedaż energii elektrycznej po 9 miesiącach 2019 roku wyniosła 1 759 GWh (w tym Jednostka Dominująca 728 GWh),
sprzedaż ciepła po 9 miesiącach 2019 roku wyniosła 7 061 TJ (w tym Jednostka Dominująca 6 270 TJ),
skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) po 9 miesiącach 2019 roku wyniósł około 151,6 mln złotych,
skonsolidowane przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej po 9 miesiącach wyniosły około 101,4 mln złotych,
skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej wyniósł około 35,9 mln złotych (czyli 2,42 złotych na akcję),
nakłady inwestycyjne wyniosły około 91,8 mln złotych.
W okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 r. istotny wpływ na wynik finansowy netto Grupy miał spadek szacowanych kosztów z tytułu rekompensat KDT o 68 682 tys. zł do poziomu 13 795 tys. zł (w okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 r. koszty z tytułu rekompensat KDT wyniosły 82 477 tys. zł).
Zmiana szacunków z tytułu rekompensat KDT dotyczy wyników spółki zależnej EC Zielona Góra S.A. i jest efektem aktualizacji prognozowanych ścieżek cenowych energii elektrycznej w latach 2019-2024 oraz ujęcia dodatkowego przydziału uprawnień do emisji CO2 w modelu wyceny.

Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2019 r., którego publikację zaplanowano na 12 listopada 2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-29Paweł StrączyńskiWiceprezes Zarządu
2019-10-29Małgorzata GołdynProkurent


Nazwa jednostki:ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:KOGENERA
Adres:Łowiecka 24, 50-220 WROCŁAW
Telefon:071 32 38 100
Fax:071 32 93 521
Email:kogeneracja@kogeneracja.com.pl
www:www.kogeneracja.com.pl
NIP:896 000 00 32
REGON:931020068

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Kogeneracja SA
KOGENERA
2020-08-11 SA - PSr
2020-08-05 powołanie przewodniczącego Komitetu Audytu RN
2020-07-28 wyniki I półrocze 2020
2020-06-09 raport dot. incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
2020-06-09 rezygnacja członka RN
2020-06-04 skład komitetu audytu
2020-06-03 podział zysku
2020-06-03 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, zmiana statutu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy