pixelg
wyniki Q3.2019 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

wyniki Q3.2019

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr22/2019

Data sporządzenia: 2019-10-29
Skrócona nazwa emitenta
KOGENERA
Temat
Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (dalej: Jednostka Dominująca , Spółka ) przekazujemy do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 r.
Według wstępnych szacunków:
sprzedaż energii elektrycznej po 9 miesiącach 2019 roku wyniosła 1 759 GWh (w tym Jednostka Dominująca 728 GWh),
sprzedaż ciepła po 9 miesiącach 2019 roku wyniosła 7 061 TJ (w tym Jednostka Dominująca 6 270 TJ),
skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) po 9 miesiącach 2019 roku wyniósł około 151,6 mln złotych,
skonsolidowane przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej po 9 miesiącach wyniosły około 101,4 mln złotych,
skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej wyniósł około 35,9 mln złotych (czyli 2,42 złotych na akcję),
nakłady inwestycyjne wyniosły około 91,8 mln złotych.
W okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 r. istotny wpływ na wynik finansowy netto Grupy miał spadek szacowanych kosztów z tytułu rekompensat KDT o 68 682 tys. zł do poziomu 13 795 tys. zł (w okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 r. koszty z tytułu rekompensat KDT wyniosły 82 477 tys. zł).
Zmiana szacunków z tytułu rekompensat KDT dotyczy wyników spółki zależnej EC Zielona Góra S.A. i jest efektem aktualizacji prognozowanych ścieżek cenowych energii elektrycznej w latach 2019-2024 oraz ujęcia dodatkowego przydziału uprawnień do emisji CO2 w modelu wyceny.

Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2019 r., którego publikację zaplanowano na 12 listopada 2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-29Paweł StrączyńskiWiceprezes Zarządu
2019-10-29Małgorzata GołdynProkurent


Nazwa jednostki:ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:KOGENERA
Adres:Łowiecka 24, 50-220 WROCŁAW
Telefon:071 32 38 100
Fax:071 32 93 521
Email:kogeneracja@kogeneracja.com.pl
www:www.kogeneracja.com.pl
NIP:896 000 00 32
REGON:931020068

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Kogeneracja SA
KOGENERA
2019-12-06 wynik aukcji głównej rynku mocy na rok 2024
2019-11-20 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2019-11-12 SA - QSr3
2019-10-29 wyniki Q3.2019
2019-08-12 SA-PSr
2019-08-07 zmiana szacunku wyników za I półrocze 2019
2019-07-31 wyniki I półrocze 2019
2019-06-25 powołanie członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR