pixelg
WZ - podjęte uchwały: podział zysku, powołanie członka RN - 2019-06-17 - ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA (KOGENERA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - podjęte uchwały: podział zysku, powołanie członka RN - komunikat spółki ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA (KOGENERA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr16/2019
Data sporządzenia:2019-06-17
Skrócona nazwa emitenta
KOGENERA
Temat
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 17 czerwca 2019 roku wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, w tym liczbie głosów za , przeciw i wstrzymujących się oraz treść uchwały, która była poddana pod głosowanie i nie została podjęta.

Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktu zaplanowanego porządku obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że podczas obrad w dniu 17 czerwca 2019 r. nie zostały zgłoszone przez Akcjonariuszy jakiekolwiek sprzeciwy do podjętych uchwał.
Załączniki
PlikOpis
Uchwały_WZ_17.06.2019.pdfUchwały_WZ_17.06.2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-17Paweł SzczeszekPrezes Zarządu
2019-06-17Paweł StrączyńskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA
Nazwa skrócona jednoskti:KOGENERA
Adres:ul. Łowiecka 24, 50-220 Wroclaw
Telefon:071 32 38 100
Fax:071 3293521
Email:kogeneracja@kogeneracja.com.pl
www:www.kogeneracja.com.pl
NIP:896-000-00-32
REGON:931020068

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Kogeneracja SA
KOGENERA
2020-06-09 raport dot. incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
2020-06-09 rezygnacja członka RN
2020-06-04 skład komitetu audytu
2020-06-03 podział zysku
2020-06-03 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, zmiana statutu
2020-06-03 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-02 powołanie prezesa i wiceprezesa zarządu
2020-05-26 oddelegowanie członka RN do czasowego wykonywania czynności członka zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy