pixelg
WZ - zmiana do porządku obrad - 2019-05-27 - ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA (KOGENERA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zmiana do porządku obrad - komunikat spółki ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA (KOGENERA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr11/2019
Data sporządzenia:2019-05-27
Skrócona nazwa emitenta
KOGENERA
Temat
Zmiana do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 17 czerwca 2019 r., wprowadzona na żądanie Akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (Emitent), o którym Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 9/2019 w dniu 21 maja 2019 r., na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości:
- ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 czerwca 2019 roku, o godz. 11.00 we Wrocławiu w siedzibie Spółki, ul. Łowiecka 24 (treść ogłoszenia w załączeniu) z nowym porządkiem obrad,
- treść projektów uchwał (treść projektów w załączeniu) - zaktualizowano uchwałę 2 i dodano uchwałę 9, zgodnie z żądaniem Akcjonariusza.

Emitent wskazuje, że nowym punktem - w związku z otrzymanym żądaniem od Akcjonariusza - jest podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (§ 1 ust.7 lit. g Ogłoszenia).
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 17.06.2019_aktualizacja 27.05.2019.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ 17.06.2019 aktualizacja
10. Projekty uchwał ZWZ - 17.06.2019_aktualizacja 27.05.2019.pdfProjekty uchwał ZWZ 17.06.2019 aktualizacja
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-27Paweł SzczeszekPrezes Zarządu
2019-05-27Paweł StrączyńskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA
Nazwa skrócona jednoskti:KOGENERA
Adres:ul. Łowiecka 24, 50-220 Wroclaw
Telefon:071 32 38 100
Fax:071 3293521
Email:kogeneracja@kogeneracja.com.pl
www:www.kogeneracja.com.pl
NIP:896-000-00-32
REGON:931020068

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Kogeneracja SA
KOGENERA
2020-06-09 raport dot. incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
2020-06-09 rezygnacja członka RN
2020-06-04 skład komitetu audytu
2020-06-03 podział zysku
2020-06-03 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, zmiana statutu
2020-06-03 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-02 powołanie prezesa i wiceprezesa zarządu
2020-05-26 oddelegowanie członka RN do czasowego wykonywania czynności członka zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy