pixelg
kupno akcji własnych - 2019-11-25 - KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA (KONSSTALI)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

kupno akcji własnych - komunikat spółki KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA (KONSSTALI) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr39/2019

Data sporządzenia: 2019-11-25
Skrócona nazwa emitenta
KONSORCJUM STALI S.A.
Temat
Nabycie przez Spółkę akcji własnych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do oferty zakupu akcji własnych spółki pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu (dalej jako: Emitent ), opublikowanej przez Emitenta raportem bieżącym nr 38/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. ( Oferta ), a także w nawiązaniu do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta nr 4/04.01.2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych (dalej jako: Uchwała), o której to uchwale Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku, Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje informacje otrzymane od Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Dom Maklerski ).

Zgodnie z przekazanymi przez Dom Maklerski informacjami, w ramach zakupu akcji własnych Emitenta złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 215.626 (słownie: dwieście piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji. Maksymalna liczba akcji własnych, którą na podstawie Oferty Spółka mogła nabyć wynosiła 448.413 (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzynaście) akcji własnych Spółki, natomiast maksymalna liczba akcji własnych, którą na podstawie Uchwały Spółka mogła nabyć wynosiła 765.485 (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji własnych Spółki.

W wyniku rozliczenia ww. zakupu akcji własnych Emitenta, w dniu 25 listopada 2019 r. Emitent nabył łącznie 215.626 (słownie: dwieście piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji, stanowiących 3,656% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających łącznie do 215.626 (słownie: dwieście piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 3,656% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki za łączną kwotę w wysokości 5.606.276 zł (słownie: pięć milionów sześćset sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych). Środki na zakup akcji własnych Emitenta pochodziły z utworzonego kapitału rezerwowego, stosownie do Uchwały.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-25Dariusz BendykowskiCzłonek Zarządu
2019-11-25Marcin MiśtaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KONSORCJUM STALI S.A.
Adres:Paderewskiego 120, 42 - 400 Zawiercie
Telefon:32 672 16 92
Fax:32 672 22 45
Email:bz@ks.mail.pl
www:www.konsorcjumstali.com.pl
NIP:522-00-04-379
REGON:001333637

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy