pixelg
kupno akcji własnych - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

kupno akcji własnych

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr39/2019

Data sporządzenia: 2019-11-25
Skrócona nazwa emitenta
KONSORCJUM STALI S.A.
Temat
Nabycie przez Spółkę akcji własnych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do oferty zakupu akcji własnych spółki pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu (dalej jako: Emitent ), opublikowanej przez Emitenta raportem bieżącym nr 38/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. ( Oferta ), a także w nawiązaniu do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta nr 4/04.01.2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych (dalej jako: Uchwała), o której to uchwale Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku, Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje informacje otrzymane od Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Dom Maklerski ).

Zgodnie z przekazanymi przez Dom Maklerski informacjami, w ramach zakupu akcji własnych Emitenta złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 215.626 (słownie: dwieście piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji. Maksymalna liczba akcji własnych, którą na podstawie Oferty Spółka mogła nabyć wynosiła 448.413 (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzynaście) akcji własnych Spółki, natomiast maksymalna liczba akcji własnych, którą na podstawie Uchwały Spółka mogła nabyć wynosiła 765.485 (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji własnych Spółki.

W wyniku rozliczenia ww. zakupu akcji własnych Emitenta, w dniu 25 listopada 2019 r. Emitent nabył łącznie 215.626 (słownie: dwieście piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji, stanowiących 3,656% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających łącznie do 215.626 (słownie: dwieście piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 3,656% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki za łączną kwotę w wysokości 5.606.276 zł (słownie: pięć milionów sześćset sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych). Środki na zakup akcji własnych Emitenta pochodziły z utworzonego kapitału rezerwowego, stosownie do Uchwały.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-25Dariusz BendykowskiCzłonek Zarządu
2019-11-25Marcin MiśtaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KONSORCJUM STALI S.A.
Adres:Paderewskiego 120, 42 - 400 Zawiercie
Telefon:32 672 16 92
Fax:32 672 22 45
Email:bz@ks.mail.pl
www:www.konsorcjumstali.com.pl
NIP:522-00-04-379
REGON:001333637

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR