pixelg
objęcie 100% akcji przez porozumienie akcjonariuszy - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

objęcie 100% akcji przez porozumienie akcjonariuszy

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr4/2020
Data sporządzenia:2020-01-10
Skrócona nazwa emitenta
KONSORCJUM STALI S.A.
Temat
Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu (dalej jako: Spółka ), niniejszym informuje, że w dniu 10 stycznia 2020 r. otrzymał od Pani Krystyny Borysiewicz, Pana Janusza Koclęgi oraz od stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) i 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: Ustawa o ofercie ), o którego zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 43/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. (dalej jako: Porozumienie ) zawiadomienia, o których mowa w art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, o zmianie stanu posiadania akcji w wyniku nabycia akcji.

W wyniku opisanej w zawiadomieniu transakcji stan posiadanych przez Panią Krystynę Borysiewicz akcji zwiększył się o 111.280 akcji i wynosi obecnie 928.260 akcji, stanowiących ok. 15,74% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 928.260 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących ok. 15,74% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
W wyniku opisanej w zawiadomieniu transakcji stan posiadanych przez Pana Janusza Koclęgę akcji zwiększył się o 245.592 akcje i wynosi obecnie 608.875 akcji, stanowiących ok. 10,32% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 608.875 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących ok. 10,32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

W wyniku opisanej w zawiadomieniu transakcji stan posiadanych akcji przez strony Porozumienia zwiększył się o 556.432 akcje i wynosi obecnie 5.897.419 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 5.897.419 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Treść otrzymanych zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
PlikOpis
zawiadomienie z art. 69_Krystyna Borysiewicz.pdfzawiadomienie z art. 69 Krystyna Borysiewicz
awiadomienie z art. 69_Janusz Koclęga.pdfzawiadomienie z art. 69 Janusz Smołka
zawiadomienie z art. 69_Porozumienie.pdfzawiadomienie z art. 69 Porozumienie
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-10Dariusz BendykowskiCzłonek Zarządu
2020-01-10Marcin MiśtaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KONSORCJUM STALI S.A.
Adres:Paderewskiego 120, 42 - 400 Zawiercie
Telefon:32 672 16 92
Fax:32 672 22 45
Email:bz@ks.mail.pl
www:www.konsorcjumstali.com.pl
NIP:522-00-04-379
REGON:001333637

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Konsorcjum Stali SA
KONSSTALI
2020-02-13 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-02-13 WZ - podjęte uchwały: umorzenie akcji
2020-02-13 osiągnięcie 100% akcji przez porozumienie akcjonariuszy
2020-02-11 wyniki za 2019
2020-02-07 zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Millennium SA
2020-02-06 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-02-06 WZ - przerwa w obradach
2020-02-06 zawarcie aneksów do umów z Bankiem Millennium SA

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR