pixelg
objęcie 100% akcji przez porozumienie akcjonariuszy - 2020-01-10 - KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA (KONSSTALI)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

objęcie 100% akcji przez porozumienie akcjonariuszy - komunikat spółki KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA (KONSSTALI) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr4/2020
Data sporządzenia:2020-01-10
Skrócona nazwa emitenta
KONSORCJUM STALI S.A.
Temat
Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu (dalej jako: Spółka ), niniejszym informuje, że w dniu 10 stycznia 2020 r. otrzymał od Pani Krystyny Borysiewicz, Pana Janusza Koclęgi oraz od stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) i 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: Ustawa o ofercie ), o którego zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 43/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. (dalej jako: Porozumienie ) zawiadomienia, o których mowa w art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, o zmianie stanu posiadania akcji w wyniku nabycia akcji.

W wyniku opisanej w zawiadomieniu transakcji stan posiadanych przez Panią Krystynę Borysiewicz akcji zwiększył się o 111.280 akcji i wynosi obecnie 928.260 akcji, stanowiących ok. 15,74% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 928.260 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących ok. 15,74% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
W wyniku opisanej w zawiadomieniu transakcji stan posiadanych przez Pana Janusza Koclęgę akcji zwiększył się o 245.592 akcje i wynosi obecnie 608.875 akcji, stanowiących ok. 10,32% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 608.875 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących ok. 10,32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

W wyniku opisanej w zawiadomieniu transakcji stan posiadanych akcji przez strony Porozumienia zwiększył się o 556.432 akcje i wynosi obecnie 5.897.419 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 5.897.419 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Treść otrzymanych zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
PlikOpis
zawiadomienie z art. 69_Krystyna Borysiewicz.pdfzawiadomienie z art. 69 Krystyna Borysiewicz
awiadomienie z art. 69_Janusz Koclęga.pdfzawiadomienie z art. 69 Janusz Smołka
zawiadomienie z art. 69_Porozumienie.pdfzawiadomienie z art. 69 Porozumienie
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-10Dariusz BendykowskiCzłonek Zarządu
2020-01-10Marcin MiśtaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KONSORCJUM STALI S.A.
Adres:Paderewskiego 120, 42 - 400 Zawiercie
Telefon:32 672 16 92
Fax:32 672 22 45
Email:bz@ks.mail.pl
www:www.konsorcjumstali.com.pl
NIP:522-00-04-379
REGON:001333637

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy