pixelg
rekomendacja zarządu w sprawie podziału zysku z opinią Rady Nadzorczej - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

rekomendacja zarządu w sprawie podziału zysku z opinią Rady Nadzorczej

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr16/2019

Data sporządzenia: 2019-04-18
Skrócona nazwa emitenta
KONSORCJUM STALI S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu Konsorcjum Stali S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2018 z opinią Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej Emitent ) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę, w której rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy (dalej ZWZA ) przeznaczenie zysku netto wypracowanego przez Emitenta w roku 2018 w wysokości 42 327 210,18 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dziesięć złotych i osiemnaście groszy) w całości na kapitał zapasowy. Tym samym Zarząd Spółki postanowił, iż nie zamierza wnioskować do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o wypłatę dywidendy za 2018 r.
Rekomendowany podział zysku jest zgodny z Polityką w sprawie podziału zysku spółki Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za 2018 i 2019 r. przekazaną do publicznej wiadomości 2 listopada 2018 r. raportem bieżącym nr 43/2018.
Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała powyższą rekomendację.
Jednocześnie Emitent informuje, iż ostateczną decyzję w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Konsorcjum Stali S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-18Janusz SmołkaPrezes Zarządu
2019-04-18Dariusz BendykowskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KONSORCJUM STALI S.A.
Adres:Paderewskiego 120, 42 - 400 Zawiercie
Telefon:32 672 16 92
Fax:32 672 22 45
Email:bz@ks.mail.pl
www:www.konsorcjumstali.com.pl
NIP:522-00-04-379
REGON:001333637

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR