pixelg
wyniki za 2019 - 2020-02-11 - KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA (KONSSTALI)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wyniki za 2019 - komunikat spółki KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA (KONSSTALI) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr12/2020

Data sporządzenia: 2020-02-11
Skrócona nazwa emitenta
KONSORCJUM STALI S.A.
Temat
Wstępne jednostkowe dane finansowe Konsorcjum Stali S.A. za rok 2019
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (zwany dalej Emitentem lub Spółką ) przekazuje informację o wstępnych, szacunkowych jednostkowych danych finansowych Emitenta za 2019 r. Jednostkowy przychód ze sprzedaży Emitenta za 2019 r. wyniósł 1 685 065 tys. zł co stanowi spadek o 133 254 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego. Jednostkowy wynik finansowy netto Emitenta za rok 2019 wyniósł 17 718 tys. zł co stanowi spadek o 24 609 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego. Zdaniem Zarządu Spółka osiągnęła dobre wyniki finansowe pomimo niekorzystnej sytuacji rynkowej tj. spadku zużycia jawnego stali z jednoczesnym spadkiem cen na wyroby hutnicze w raportowanym okresie. Zarząd informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe mają charakter wstępny. Z uwagi na trwający proces sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta, na dzień publikacji niniejszego raportu, Emitent nie dysponuje wstępnymi wynikami skonsolidowanymi za rok 2019. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2019 będzie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Ostateczne zaudytowane dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej w dniu 30.04.2020 r. - zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2020 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 7/2020 z dnia 31.01.2020 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-11JANUSZ SMOŁKAPREZES ZARZĄDU
2020-02-11MARCIN MIŚTACZŁONEK ZARZĄDU


Nazwa jednostki:KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KONSORCJUM STALI S.A.
Adres:Paderewskiego 120, 42 - 400 Zawiercie
Telefon:32 672 16 92
Fax:32 672 16 92
Email:bz@ks.mail.pl
www:www.konsorcjumstali.com.pl
NIP:522-00-04-379
REGON:001333637

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Konsorcjum Stali SA
KONSSTALI
2020-03-17 wysłanie wniosku do KNF o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym
2020-03-13 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-03-13 WZ - podjęte uchwały: wycofanie akcji z obrotu
2020-03-12 WZ - żądanie zwołania walnego
2020-03-12 akcje w posiadaniu członków porozumienia akcjonariuszy
2020-03-12 rejestracja w KRS umorzenia akcji
2020-03-11 wyniki za 2019
2020-02-26 wypowiedzenie umowy animatora

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy