pixelg
WZ - przerwa w obradach - 2020-02-06 - KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA (KONSSTALI)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - przerwa w obradach - komunikat spółki KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA (KONSSTALI) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr9/2020
Data sporządzenia:2020-02-06
Skrócona nazwa emitenta
KONSORCJUM STALI S.A.
Temat
Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Konsorcjum Stali S.A. i podanie treści uchwał podjętych do przerwy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej jako Emitent ) niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta (dalej jako: NWZA ) w dniu 6 lutego 2020 r. podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach NWZA, które zostaną wznowione w dniu 13 lutego 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Emitenta w Zawierciu (ul. Paderewskiego 120, 42-400 Zawiercie). Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 6 lutego 2020 r. do chwili ogłoszenia przerwy stanowią załącznik do niniejszego Raportu bieżącego.
Jednocześnie Emitent informuje, że do momentu ogłoszenia przerwy w obradach:

- NWZA nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad

- do protokołu obrad NWZA nie zostały zgłoszone sprzeciwy dotyczące uchwał

- nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Podstawa prawna szczegółowa:
§ 19 ust. 1 pkt 5, 6, 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
PlikOpis
załącznik do RB 9_2020 treść podjętych uchwał.docxTreść uchwał NWZA z dnia 06.02.2020r
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-06JANUSZ SMOŁKAPREZES ZARZĄDU
2020-02-06DARIUSZ BENDYKOWSKICZŁONEK ZARZĄDY


Nazwa jednostki:KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KONSORCJUM STALI S.A.
Adres:Paderewskiego 120, 42 - 400 Zawiercie
Telefon:32 672 16 92
Fax:32 672 16 92
Email:bz@ks.mail.pl
www:www.konsorcjumstali.com.pl
NIP:522-00-04-379
REGON:001333637

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy