pixelg
WZ - żądanie zwołania walnego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

WZ - żądanie zwołania walnego

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr5/2020
Data sporządzenia:2020-01-10
Skrócona nazwa emitenta
KONSORCJUM STALI S.A.
Temat
Otrzymanie żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Konsorcjum Stali S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu (dalej jako: Spółka ), niniejszym informuje, że w dniu 10 stycznia 2020 r. otrzymał od Pani Krystyny Borysiewicz, posiadającej 928.260 akcji Spółki, tj. 15,74% kapitału zakładowego Spółki, żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - kodeks spółek handlowych, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji, umorzenia akcji własnych posiadanych przez Spółkę oraz zmiany statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Treść żądania wraz z projektami uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki stanowi załącznik do niniejszego Raportu bieżącego.
Załączniki
PlikOpis
zał. nr 1 żadanie zwołania NWZA z projektami uchwał.pdfżądanie zwołania NWZA z projektami uchwał
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-10Dariusz BendykowskiCzłonek Zarządu
2020-01-10Marcin MiśtaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KONSORCJUM STALI S.A.
Adres:Paderewskiego 120, 42 - 400 Zawiercie
Telefon:32 672 16 92
Fax:32 672 22 45
Email:bz@ks.mail.pl
www:www.konsorcjumstali.com.pl
NIP:522-00-04-379
REGON:001333637

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Konsorcjum Stali SA
KONSSTALI
2020-02-13 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-02-13 WZ - podjęte uchwały: umorzenie akcji
2020-02-13 osiągnięcie 100% akcji przez porozumienie akcjonariuszy
2020-02-11 wyniki za 2019
2020-02-07 zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Millennium SA
2020-02-06 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-02-06 WZ - przerwa w obradach
2020-02-06 zawarcie aneksów do umów z Bankiem Millennium SA

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR