pixelg
WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr17/2019
Data sporządzenia:2019-04-18
Skrócona nazwa emitenta
KONSORCJUM STALI S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21.05.2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz § 78 ust. 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu zwołuje na dzień 21 maja 2019 r. na godz. 13.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Zawierciu, przy ulicy Paderewskiego 120 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2018.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2018 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, treść projektów uchwał oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 r. zawierają Załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Zał. nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdfogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Zał. nr 2 Projekty uchwał na ZWZA .pdfprojekty uchwał na ZWZA
zał. nr 3_SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej za 2018 r..pdfsprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-18Janusz SmołkaPrezes Zarządu
2019-04-18Dariusz BendykowskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KONSORCJUM STALI S.A.
Adres:Paderewskiego 120, 42 - 400 Zawiercie
Telefon:32 672 16 92
Fax:32 672 22 45
Email:bz@ks.mail.pl
www:www.konsorcjumstali.com.pl
NIP:522-00-04-379
REGON:001333637

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR