pixelg
WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr6/2020
Data sporządzenia:2020-01-10
Skrócona nazwa emitenta
KONSORCJUM STALI S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 6 lutego 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz § 78 ust. 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu z uwagi na otrzymanie w dniu 10.01.2020 roku żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy od Pani Krystyny Borysiewicz w trybie art. 400 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2020 z dnia 10.01.2020 r., niniejszym zgodnie ze wskazanym żądaniem zwołuje na dzień 6 lutego 2020r. na godz. 9.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Zawierciu, przy ulicy Paderewskiego 120 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji, umorzenia akcji własnych posiadanych przez Spółkę oraz zmiany statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał zawierają Załączniki nr 1 i 2 do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
zał. nr 1_ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdfogłoszenie o zwołaniu NWZA
zał. nr 2_projekty uchwał na NWZA.pdfprojekty uchwał NWZA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-10Dariusz BendykowskiCzłonek Zarządu
2020-01-10Marcin MiśtaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KONSORCJUM STALI S.A.
Adres:Paderewskiego 120, 42 - 400 Zawiercie
Telefon:32 672 16 92
Fax:32 672 22 45
Email:bz@ks.mail.pl
www:www.konsorcjumstali.com.pl
NIP:522-00-04-379
REGON:001333637

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Konsorcjum Stali SA
KONSSTALI
2020-02-13 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-02-13 WZ - podjęte uchwały: umorzenie akcji
2020-02-13 osiągnięcie 100% akcji przez porozumienie akcjonariuszy
2020-02-11 wyniki za 2019
2020-02-07 zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Millennium SA
2020-02-06 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-02-06 WZ - przerwa w obradach
2020-02-06 zawarcie aneksów do umów z Bankiem Millennium SA

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR