pixelg
zawarcie aneksów do umów z Bankiem Millennium SA - 2020-02-06 - KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA (KONSSTALI)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie aneksów do umów z Bankiem Millennium SA - komunikat spółki KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA (KONSSTALI) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr8/2020

Data sporządzenia: 2020-02-06
Skrócona nazwa emitenta
KONSORCJUM STALI S.A.
Temat
Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Millennium S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) a Emitentem został podpisany aneks do Umowy o linię wielowalutową nr 10100/16/M/04 oraz aneks do Umowy ramowej w zakresie zawierania transakcji skarbowych w Banku wraz z umową przewłaszczenia kwot pieniężnych nr 5630/14/410/04. I. Na mocy postanowień aneksu do Umowy o linię wielowalutową nr 10100/16/M/04: 1) przedłużono okres wykorzystania oraz termin spłaty limitu kredytowego do dnia 25.02.2021 r.
2) Bank udzielił limitu kredytowego na maksymalnym poziomie do kwoty 63 000 000 zł, z tym że poziom limitu został dostosowany do potrzeb finansowych Emitenta i będzie różny w poszczególnych okresach obowiązywania Umowy a mianowicie:
a) 63 000 000 zł od dnia 8.02.2020 r. do dnia 30.07.2020 r.,
b) 62 000 000 zł od dnia 31.07.2020 r. do dnia 30.08.2020 r., c) 61 000 000 zł od dnia 31.08.2020 r. do dnia 29.09.2020 r.,
d) 60 000 000 zł od dnia 30.09.2020 r. do dnia 30.10.2020 r.,
e) 59 000 000 zł od dnia 31.10.2020 r. do dnia 29.11.2020 r.,
f) 58 000 000 zł od dnia 30.11.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., g) 57 000 000 zł od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.01.2021 r.,
h) 53 000 000 zł od dnia 01.02.2021 r. do dnia 25.02.2021 r. 3) Pozostałe warunki umowy i zabezpieczeń nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.
II. Na mocy postanowień aneksu do Umowy ramowej w zakresie zawierania transakcji skarbowych w Banku wraz z umową przewłaszczenia kwot pieniężnych nr 5630/14/410/04: 1. Przedłużono okres wykorzystania oraz termin spłaty limitu na zawieranie transakcji skarbowych do dnia 31.01.2021 r. 2. Na wniosek Emitenta zwiększono kwotę dostępnego dla Emitenta limitu na zawieranie transakcji skarbowych do kwoty 15 928 000 zł.
3. W związku ze zwiększeniem limitu na zawieranie transakcji skarbowych zwiększono sumę wekslową w deklaracji wekslowej wystawionej przez Emitenta do weksla in blanco do kwoty 25 484 800 zł.
4. Pozostałe warunki umowy nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów. III. Emitent informował o ww. umowach i aneksach do umów w raportach bieżących nr 17/2010 z dnia 24.06.2010 r., nr 31/2011 z dnia 17.06.2011 r., nr 23/2012 z dnia 19.06.2012 r., nr 14/2013 z dnia 22.06.2013 r., nr 21/2013 z dnia 23.07.2013 r., nr 1/2014 z dnia 14.01.2014 r., 1/2015 z dnia 16.01.2015 r., 3/2016 z dnia 03.02.2016 r., nr 1/2017 z dnia 27.01.2017 r., nr 25/2017 z dnia 5.10.2017 r., nr 27/2017 z dnia 26.10.2017 r., nr 03/2018 z dnia 02.02.2018 oraz nr 10/2019 z dnia 20.02.2019 r. IV. Wyżej wymienione umowy z Bankiem stanowią jedno ze znaczących źródeł finansowania majątku obrotowego i bieżącej działalności Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-06JANUSZ SMOŁKAPREZES ZARZĄDU
2020-02-06DARIUSZ BENDYKOWSKICZŁONEK ZARZĄDU


Nazwa jednostki:KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KONSORCJUM STALI S.A.
Adres:Paderewskiego 120, 42 - 400 Zawiercie
Telefon:32 672 16 92
Fax:32 672 16 92
Email:bz@ks.mail.pl
www:www.konsorcjumstali.com.pl
NIP:522-00-04-379
REGON:001333637

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy