pixelg
zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski SA - 2019-10-09 - KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA (KONSSTALI)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski SA - komunikat spółki KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA (KONSSTALI) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr30/2019

Data sporządzenia: 2019-10-09
Skrócona nazwa emitenta
KONSORCJUM STALI S.A.
Temat
Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej Emitent ) informuje, iż w dniu dzisiejszym jednostka zależna od Emitenta tj. spółka pod firmą POLCYNK sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (dalej Polcynk ) zawarła z ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej Bank ) aneks o charakterze technicznym (dalej Aneks ) do Umowy kredytowej nr 679/2016/00011718/00 zawartej dnia 16 lutego 2016 roku pomiędzy Polcynk, a Bankiem (dalej Umowa ). Na mocy postanowień Aneksu przedłużono termin obowiązywania Umowy do dnia 31.10.2019 r. Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianom i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Polcynk zamierza w ciągu najbliższego miesiąca podpisać kolejny aneks do Umowy z Bankiem ING Bank Śląski S.A. przedłużający termin obowiązywania Umowy.
O Umowie Emitent informował raportem bieżącym nr 37/2018 z dnia 16.10.2018 r.
Wyżej wymieniona Umowa z Bankiem stanowi jedno ze znaczących źródeł finansowania majątku obrotowego i bieżącej działalności Polcynk
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-09DARIUSZ BENDYKOWSKICZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-09MARCIN MIŚTACZŁONEK ZARZĄDU


Nazwa jednostki:KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KONSORCJUM STALI S.A.
Adres:Paderewskiego 120, 42 - 400 Zawiercie
Telefon:32 672 16 92
Fax:32 672 16 92
Email:bz@ks.mail.pl
www:www.konsorcjumstali.com.pl
NIP:522-00-04-379
REGON:001333637

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy