pixelg
zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski SA - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski SA

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr42/2019

Data sporządzenia: 2019-11-28
Skrócona nazwa emitenta
KONSORCJUM STALI S.A.
Temat
Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej Emitent ) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 31.10.2019 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym pomiędzy jednostką zależną od Emitenta tj. spółką pod firmą POLCYNK sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (dalej Polcynk ) oraz ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej Bank ) podpisany został aneks (dalej Aneks ) do umowy kredytowej nr 679/2016/00011718/00 zawartej dnia 16 lutego 2016 roku pomiędzy Polcynk a Bankiem.
Na mocy przedmiotowego Aneksu: 1. Bank przedłużył okres udostępnienia kredytu do dnia 31.10.2020 r. 2. Bank utrzymał kwotę kredytu na niezmienionym poziomie tj. do kwoty 3 000 000 zł. 3. Ustalono następujące zabezpieczenia: a) oświadczenie Emitenta o poddaniu się na rzecz Banku egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do maksymalnej kwoty 4.500 000,00 PLN; b) hipoteka umowna do kwoty 4.020.000,00 PLN na przysługującym Polcynk prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość, położonej w Radomiu przy ul. Wielkopolskiej 7; c) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit.b) powyżej; d) poręczenie według prawa cywilnego udzielonego przez Emitenta.
Pozostałe warunki Umowy nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.
Wyżej wymieniona Umowa z Bankiem stanowi jedno ze znaczących źródeł finansowania majątku obrotowego i bieżącej działalności Polcynk.

O Umowie z Bankiem Emitent informował raportami bieżącymi nr 37/2018 z dnia 16.10.2018 r. oraz 34/2019 z dnia 31.10.2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-28JANUSZ SMOŁKAPREZES ZARZĄDU
2019-11-28DARIUSZ BENDYKOWSKICZŁONEK ZARZĄDU


Nazwa jednostki:KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KONSORCJUM STALI S.A.
Adres:Paderewskiego 120, 42 - 400 Zawiercie
Telefon:32 672 16 92
Fax:32 672 16 92
Email:bz@ks.mail.pl
www:www.konsorcjumstali.com.pl
NIP:522-00-04-379
REGON:001333637

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR