pixelg
rezygnacja członka RN - 2020-02-21 - KREZUS Spółka Akcyjna (KREZUS)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rezygnacja członka RN - komunikat spółki KREZUS Spółka Akcyjna (KREZUS) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr2/2020

Data sporządzenia: 2020-02-21
Skrócona nazwa emitenta
KREZUS SA
Temat
Rezygnacja osoby nadzorującej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KREZUS S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu 20 lutego 2020 r. zostało mu doręczone oświadczenie o rezygnacji Pana Dominika Staronia z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Oświadczenie zawiera informację, iż rezygnacja następuję ze skutkiem na dzień 7 lutego 2020 r., jednakże ze względu na otrzymanie powyżej wskazanego oświadczenia przez Emitenta w dniu wczorajszym, Zarząd Emitenta wskazuje, że skutek rezygnacji nastąpił z końcem dnia 20 lutego 2020 r.

W oświadczeniu Pan Dominik Staroń wskazał jako przyczynę swojej rezygnacji brak kontaktu ze Spółką, a przez to brak możliwości poprawnego sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta.

W związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Emitenta Zarząd Emitenta podejmie niezbędne działania celem ujawnienia aktualnego składu osobowego Rady Nadzorczej Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Podstawa prawna:
1) art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2) § 5 pkt 4 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-21Mateusz GromekPrezes Zarządu Emitenta


Nazwa jednostki:KREZUS Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:KREZUS SA
Adres:Płaska 23B, 87-100 Toruń
Telefon:+48 56 656 26 62 48 660 533 187
Fax:+48 56 656 26 28
Email:biuro@krezus.com
www:www.krezus.com
NIP:526-10-32-881
REGON:011154542

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Krezus SA
KREZUS
2020-04-03 rezygnacja członka RN
2020-04-02 złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego
2020-03-29 zmiana daty publikacji SA-QSr1 i SA-QSr3 za 2018
2020-03-04 rezygnacja członka RN
2020-02-21 rezygnacja członka RN
2020-01-31 terminarz raportów
2019-12-29 zmiana daty publikacji SA-QSr3
2019-12-29 zmiana terminu publikacji SA-R, SA-RS i SA-QSr1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy