pixelg
decyzja banku w zakresie zawarcia umowy cesji wierzytelności - 2019-12-09 - KRUK SPÓŁKA AKCYJNA (KRUK)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

decyzja banku w zakresie zawarcia umowy cesji wierzytelności - komunikat spółki KRUK SPÓŁKA AKCYJNA (KRUK) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr51/2019

Data sporządzenia: 2019-12-09
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Decyzja Banku w zakresie zawarcia umowy cesji wierzytelności
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2019 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie wygranej w przetargu na zakup portfela wierzytelności na rynku polskim, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 9 grudnia 2019 roku powziął informację o pozytywnej decyzji Zarządu Banku w zakresie zawarcia pomiędzy jednostką zależną Emitenta, PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, a Bankiem umowy cesji wierzytelności dotyczącej portfeli o łącznej wartości nominalnej ok. 781 mln zł. Jednocześnie Bank poinformował o odstąpieniu od sprzedaży wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ok. 604 mln zł, w tym wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, w tym denominowanych w EUR, CHF oraz USD. Emitent osobnym raportem bieżącym niezwłocznie poinformuje o zawarciu ww. umowy sprzedaży.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-09Piotr Krupa Prezes Zarządu
2019-12-09Urszula OkarmaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KRUK S.A.
Adres:Wołowska 8, 51-116 Wrocław
Telefon:71 790 28 51
Fax:71 790 21 80
Email:info@kruksa.pl
www:www.kruk.eu
NIP:894-23-89-605
REGON:931189985

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy