pixelg
nakłady oraz wpłaty dot. portfeli wierzytelności oraz wyniki za 2019 - 2020-01-10 - KRUK SPÓŁKA AKCYJNA (KRUK)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

nakłady oraz wpłaty dot. portfeli wierzytelności oraz wyniki za 2019 - komunikat spółki KRUK SPÓŁKA AKCYJNA (KRUK) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr2/2020

Data sporządzenia: 2020-01-10
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności oraz wstępnym szacunkowym wyniku finansowym Grupy KRUK za 2019 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z realizacją przyjętej polityki informacyjnej, KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje o wartości nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę KRUK (GK KRUK) oraz spłat z tytułu obsługi nabytych portfeli wierzytelności.

IV kwartał 2019 roku
Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez GK KRUK
IV kw. 2019 IV kw. 2018 zmiana
4 252 mln zł 2 612 mln zł +63%
Nakłady na wierzytelności nabyte przez GK KRUK
IV kw. 2019 IV kw. 2018 zmiana
389 mln zł 341 mln zł +14%
Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK KRUK
IV kw. 2019 IV kw. 2018 zmiana
475 mln zł 432 mln zł +10%

Rok 2019
Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez GK KRUK
2019 r. 2018 r. zmiana
8 274 mln zł 8 853 mln zł -7%
Nakłady na wierzytelności nabyte przez GK KRUK
2019 r. 2018 r. zmiana
781 mln zł 1 395 mln zł -44%
Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK KRUK
2019 r. 2018 r. zmiana
1 782 mln zł 1 576 mln zł +13%

Jednocześnie w związku z powzięciem przez Emitenta w dniu 10 stycznia 2020 roku informacji o wstępnym, szacunkowym wyniku finansowym Grupy KRUK za 2019 rok, Spółka podjęła decyzję o jego przekazaniu do publicznej wiadomości. Wstępny szacunkowy skonsolidowany zysk netto Grupy KRUK za rok 2019 wynosi 304 mln zł. Przedstawiony szacunkowy wynik finansowy może ulec zmianie.
Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w zaudytowanym skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej KRUK za 2019 r, którego publikacja została przewidziana na 5 marca 2020 roku.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-10Piotr KrupaPrezes Zarządu
2020-01-10Michał ZasępaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KRUK S.A.
Adres:Wołowska 8, 51-116 Wrocław
Telefon:71 790 28 51
Fax:71 790 21 80
Email:info@kruksa.pl
www:www.kruk.eu
NIP:894-23-89-605
REGON:931189985

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Kruk SA
KRUK
2020-09-17 kupno akcji przez Nationale-Nederlanden OFE
2020-09-03 emisja obligacji w ramach VII Programu Emisji Obligacji Publicznych
2020-08-31 zmiana oraz przyjęcie tekstu jednolitego statutu
2020-08-31 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-31 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, zmiana statutu
2020-08-27 SA - PSr
2020-08-27 Korekta SA - QSr1
2020-08-27 Korekta SA - QSr1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy