prywatna emisja niezabezpieczonych obligacji - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

PRYWATNA EMISJA NIEZABEZPIECZONYCH OBLIGACJI

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr36/2018

Data sporządzenia: 2018-10-09
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Prywatna emisja niezabezpieczonych obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KRUK S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 9 października 2018 roku podjął uchwałę w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji serii AE3 (Obligacje). Spółka postanawia wyemitować zgodnie z uchwałą nie więcej niż 35 000 Obligacji o wartości nominalnej 1 000 PLN każda, z terminem wykupu przypadającym na 60 miesięcy licząc od daty przydziału Obligacji. Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane, a oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 3 miesiące. Obligacje zostaną wyemitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające będą podlegać prawu polskiemu. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej. Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż do 31 grudnia 2018 roku. Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe nie mające formy dokumentu. Intencją Emitenta jest rejestracja Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-09Piotr KrupaPrezes Zarządu
2018-10-09Michał ZasępaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KRUK S.A.
Adres:Wołowska 8, 51-116 Wrocław
Telefon:71 790 28 51
Fax:71 790 21 80
Email:info@kruksa.pl
www:www.kruk.eu
NIP:894-23-89-605
REGON:931189985

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Kruk SA

KRUK
2019-02-11 rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego
2019-02-06 przydział obligacji
2019-01-14 emisja obligacji
2019-01-11 terminarz raportów
2019-01-10 nakłady oraz wpłaty dot. portfeli wierzytelności
2018-12-20 zawarcie z ING Bank Śląski umowy kredytowej
2018-12-19 zawarcie z Bankiem Pocztowym umowy o kredyt obrotowy
2018-12-14 sprzedaż akcji przez prezesa zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d