pixelg
informacja dot. współpracy z podmiotem z Grupy ING w zakresie usług faktoringu - 2019-08-13 - KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA (KRVITAMIN)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

informacja dot. współpracy z podmiotem z Grupy ING w zakresie usług faktoringu - komunikat spółki KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA (KRVITAMIN) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr17/2019

Data sporządzenia: 2019-08-13
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICA VITAMIN S.A.
Temat
Informacja nt. współpracy z podmiotem z Grupy ING w zakresie usług faktoringu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Krynica Vitamin S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 13 sierpnia 2019 roku Spółka powzięła informację o podpisaniu przez drugą stronę tj. ING Commercial Finance Polska S.A. [Faktor] dokumentu określającego zasady korzystania z produktu faktoringu odpowiednio z regresem jak również bez regresu, w oparciu o który ustalony został tryb nabywania i finansowania przez Faktora wierzytelności przysługujących Spółce od wskazanych kontrahentów. Ustalone warunki współpracy obowiązują do dnia 29 lutego 2020 roku, przy czym jeżeli żadna ze stron we wskazanym terminie nie złoży drugiej stronie oświadczenia o braku zamiaru jej przedłużenia, to Umowa będzie przedłużana na roczne okresy. Obowiązujący limit faktoringu został ustalony na kwotę 17 mln zł. Zabezpieczenia, jak również pozostałe warunki współpracy, nie odbiegają od typowych warunków stosowanych w tego rodzaju relacjach biznesowych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-13Piotr CzachorowskiPrezes Zarządu
2019-08-13Agnieszka DonicaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KRYNICA VITAMIN S.A.
Adres:Matyldy 35, 03-606 Warszawa
Telefon:+48 22 743 83 90
Fax:+48 22 675 98 26
NIP:524-244-21-64
REGON:015281326

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Krynica Vitamin SA
KRVITAMIN
2020-06-15 aneks do umowy z ING Bank Śląski SA
2020-05-14 nawiązanie współpracy w zakresie produkcji płynu do dezynfekcji rąk
2020-05-13 nawiązanie współpracy w zakresie produkcji napojów
2020-05-11 SA - QSr1
2020-04-27 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-04-27 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,24 zł/akcja, zmiana statutu
2020-04-27 wypłata dywidendy 0,24 zł/akcja
2020-03-31 WZ - projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy