pixelg
wypłata dywidendy 0,66 zł/akcja - 2019-05-30 - KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA (KRVITAMIN)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wypłata dywidendy 0,66 zł/akcja - komunikat spółki KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA (KRVITAMIN) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr14/2019

Data sporządzenia: 2019-05-30
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICA VITAMIN S.A.
Temat
Informacja o wypłacie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Krynica Vitamin S.A. ( Spółka ) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące po wznowieniu obrad w dniu 30 maja 2019 roku, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu oraz rekomendacji Rady Nadzorczej, postanowiło podzielić zysk uzyskany przez Spółkę w roku obrotowym 2018 r. zgodnie z art. 348 § 1 ksh i jako zysk przeznaczony do podziału przekazać następujące kwoty:
- kwotę w wysokości 5.376.556,25 zł w całości z zysku osiągniętego w roku 2018;
- kwotę w wysokości 2.709.640,33 zł z kapitału zapasowego, w części w której może zostać on przeznaczony na wypłatę dywidendy.
Zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia całość zysku przeznaczonego do podziału za rok 2018 i przeznaczonego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy będzie wynosić 8 086 196,58 zł, co daje 0,66 zł na jedną akcję,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając zgodnie z art. 348 § 3 wyznaczyło dzień dywidendy na dzień 21 czerwca 2019 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 1 lipca 2019 roku.

Dywidendą objętych zostało 12.251.813 akcji Spółki.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-30Piotr CzachorowskiPrezes Zarządu
2019-05-30Agnieszka DonicaWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KRYNICA VITAMIN S.A.
Adres:Matyldy 35, 03-606 Warszawa
Telefon:+48 22 743 83 90
Fax:+48 22 675 98 26
NIP:524-244-21-64
REGON:015281326

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Krynica Vitamin SA
KRVITAMIN
2020-06-15 aneks do umowy z ING Bank Śląski SA
2020-05-14 nawiązanie współpracy w zakresie produkcji płynu do dezynfekcji rąk
2020-05-13 nawiązanie współpracy w zakresie produkcji napojów
2020-05-11 SA - QSr1
2020-04-27 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-04-27 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,24 zł/akcja, zmiana statutu
2020-04-27 wypłata dywidendy 0,24 zł/akcja
2020-03-31 WZ - projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy