pixelg
WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,66 zł/akcja, zmiana statutu - 2019-05-30 - KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA (KRVITAMIN)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,66 zł/akcja, zmiana statutu - komunikat spółki KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA (KRVITAMIN) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr15/2019
Data sporządzenia:2019-05-30
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICA VITAMIN S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Krynica Vitamin S.A. ( Spółka ) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 2 maja 2019 roku, którego obrady były kontynuowane w dniu 30 maja 2019 roku. Jednocześnie Spółka informuje, że na wniosek akcjonariusza Zinat sp. z o.o. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. odstąpiło od głosowania nad projektami uchwał nr 7 i 8 przedstawionych w załączniku do raportu bieżącego nr 8/2019, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy, jak również nie zgłoszono projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka informuje, iż sprawozdania finansowe i sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2018 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 7.1 7.3 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 25 marca 2019 r., natomiast sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2017 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 7.4 zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI raportem bieżącym nr 8/2019 łącznie z projektami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
KRYNICAV_Załącznik do RB_15_2019_Treśc uchwał_.pdfTreść uchwał podjętych przez WZA w dniu 30.05.2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-30Piotr CzachorowskiPrezes Zarządu
2019-05-30Agnieszka DonicaWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KRYNICA VITAMIN S.A.
Adres:Matyldy 35, 03-606 Warszawa
Telefon:+48 22 743 83 90
Fax:+48 22 675 98 26
NIP:524-244-21-64
REGON:015281326

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Krynica Vitamin SA
KRVITAMIN
2020-06-15 aneks do umowy z ING Bank Śląski SA
2020-05-14 nawiązanie współpracy w zakresie produkcji płynu do dezynfekcji rąk
2020-05-13 nawiązanie współpracy w zakresie produkcji napojów
2020-05-11 SA - QSr1
2020-04-27 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-04-27 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,24 zł/akcja, zmiana statutu
2020-04-27 wypłata dywidendy 0,24 zł/akcja
2020-03-31 WZ - projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy