pixelg
WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,66 zł/akcja, zmiana statutu - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,66 zł/akcja, zmiana statutu

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr15/2019
Data sporządzenia:2019-05-30
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICA VITAMIN S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Krynica Vitamin S.A. ( Spółka ) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 2 maja 2019 roku, którego obrady były kontynuowane w dniu 30 maja 2019 roku. Jednocześnie Spółka informuje, że na wniosek akcjonariusza Zinat sp. z o.o. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. odstąpiło od głosowania nad projektami uchwał nr 7 i 8 przedstawionych w załączniku do raportu bieżącego nr 8/2019, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy, jak również nie zgłoszono projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka informuje, iż sprawozdania finansowe i sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2018 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 7.1 7.3 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 25 marca 2019 r., natomiast sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2017 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 7.4 zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI raportem bieżącym nr 8/2019 łącznie z projektami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
KRYNICAV_Załącznik do RB_15_2019_Treśc uchwał_.pdfTreść uchwał podjętych przez WZA w dniu 30.05.2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-30Piotr CzachorowskiPrezes Zarządu
2019-05-30Agnieszka DonicaWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KRYNICA VITAMIN S.A.
Adres:Matyldy 35, 03-606 Warszawa
Telefon:+48 22 743 83 90
Fax:+48 22 675 98 26
NIP:524-244-21-64
REGON:015281326

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR