pixelg
rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr19/2019

Data sporządzenia: 2019-05-15
Skrócona nazwa emitenta
LC CORP S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu LC Corp S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd LC Corp S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 maja 2019 r. podjął uchwałę na podstawie przyjętej polityki dywidendowej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 127/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r., zgodnie z którą rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 120.840.743,97 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów osiemset czterdzieści tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt siedem groszy) tj. w kwocie 0,27 zł (słownie: dwadzieścia siedem groszy) na jedną akcję, obejmującą całość zysku wypracowanego przez Emitenta w roku zakończonym 31 grudnia 2018 r. w kwocie 118.661.117,70 zł (słownie: sto osiemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemnaście złotych siedemdziesiąt groszy) oraz kwotę 2.179.626,27 zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych dwadzieścia siedem groszy) pochodzącą z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych. Zarząd proponuje jednocześnie aby dzień dywidendy został określony na dzień 19 sierpnia 2019 r., a dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 sierpnia 2019 r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że powyższa propozycja została pozytywnie zaopiniowana w dniu dzisiejszym przez Radę Nadzorczą, w związku z czym Zarząd zamierza przedstawić powyższą propozycję przeznaczenia zysku za 2018 rok i wypłatę dywidendy Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta.

Powyższa informacja w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ( Rozporządzenie MAR ) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-15Dariusz NiedośpiałPrezes Zarządu
2019-05-15Radosław StefurakCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:LC CORP S.A.
Adres:Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław
Telefon:071 7988010
Fax:071 7988011
Email:biuro@lcc.pl
www:www.lcc.pl
NIP:8992562750
REGON:020246398

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR