pixelg
kupno akcji własnych - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

kupno akcji własnych

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr34/2019

Data sporządzenia: 2019-12-04
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki w związku z nabyciem akcji własnych przez Spółkę
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym od działającego w imieniu Spółki pełnomocnika Zawiadomienie o następującej treści:

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r, poz. 623 z późn. zm.) [ Ustawa ], spółka "LENTEX" S.A. z siedzibą w Lublińcu ( Spółka ) zawiadamia, w związku z otrzymaną w dniu dzisiejszym informacją od podmiotu pośredniczącego Millennium Domu Maklerskiego S.A., że wskutek zawarcia w dniu 04 grudnia 2019 roku transakcji nabycia przez Spółkę w ramach ogłoszonej przez Spółkę w dniu 20 listopada 2019 roku Oferty zakupu akcji własnych 2 442 917 akcji własnych Spółki, stanowiących 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 2 442 917 głosów z akcji ( Nabycie ), uległ zmianie dotychczasowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ( WZA ), w ten sposób, że doszło do przekroczenia przez Spółkę progu 10% ogólnej liczby głosów na WZA. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 04 grudnia 2019 roku.

Przed Nabyciem Spółka, wraz z 1 000 akcji posiadanych przez spółkę "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle ( Gamrat ) podmiot zależny od Spółki posiadała łącznie 2 443 918 akcji własnych, natomiast spółka "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle ( Gamrat ) podmiot zależny od Spółki posiadała 1 000 akcji Spółki, które stanowiły 5,002% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 5,002% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 2 443 918 głosów z akcji (przy czym Spółka nie może wykonywać prawa głosu z własnych akcji).
Po Nabyciu Spółka, wraz z 1 000 akcji posiadanych przez Gamrat, posiada łącznie 4 885 835 własnych, które stanowią 10,002% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 10,002% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 4 885 835 głosów z akcji (przy czym Spółka nie może wykonywać prawa głosu z własnych akcji).
Poza spółką Gamrat nie istnieją podmioty zależne od Spółki, które posiadają akcje Spółki. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy. Spółka nie posiada instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r, poz. 623 z późn. zm.).PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-12-04Wojciech HoffmannPrezes Zarządu

Nazwa jednostki:LENTEX SA
Nazwa skrócona jednoskti:LENTEX
Adres:ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
Telefon:(0-34) 3515 600
Fax:(0-34) 3515 601
Email:lentex@lentex.com.pl
www:www.lentex.com.pl
NIP:575-00-07-888
REGON:150122050

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR