pixelg
kupno akcji własnych - 2019-12-04 - LENTEX SA (LENTEX)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

kupno akcji własnych - komunikat spółki LENTEX SA (LENTEX) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr34/2019

Data sporządzenia: 2019-12-04
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki w związku z nabyciem akcji własnych przez Spółkę
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym od działającego w imieniu Spółki pełnomocnika Zawiadomienie o następującej treści:

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r, poz. 623 z późn. zm.) [ Ustawa ], spółka "LENTEX" S.A. z siedzibą w Lublińcu ( Spółka ) zawiadamia, w związku z otrzymaną w dniu dzisiejszym informacją od podmiotu pośredniczącego Millennium Domu Maklerskiego S.A., że wskutek zawarcia w dniu 04 grudnia 2019 roku transakcji nabycia przez Spółkę w ramach ogłoszonej przez Spółkę w dniu 20 listopada 2019 roku Oferty zakupu akcji własnych 2 442 917 akcji własnych Spółki, stanowiących 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 2 442 917 głosów z akcji ( Nabycie ), uległ zmianie dotychczasowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ( WZA ), w ten sposób, że doszło do przekroczenia przez Spółkę progu 10% ogólnej liczby głosów na WZA. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 04 grudnia 2019 roku.

Przed Nabyciem Spółka, wraz z 1 000 akcji posiadanych przez spółkę "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle ( Gamrat ) podmiot zależny od Spółki posiadała łącznie 2 443 918 akcji własnych, natomiast spółka "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle ( Gamrat ) podmiot zależny od Spółki posiadała 1 000 akcji Spółki, które stanowiły 5,002% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 5,002% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 2 443 918 głosów z akcji (przy czym Spółka nie może wykonywać prawa głosu z własnych akcji).
Po Nabyciu Spółka, wraz z 1 000 akcji posiadanych przez Gamrat, posiada łącznie 4 885 835 własnych, które stanowią 10,002% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 10,002% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 4 885 835 głosów z akcji (przy czym Spółka nie może wykonywać prawa głosu z własnych akcji).
Poza spółką Gamrat nie istnieją podmioty zależne od Spółki, które posiadają akcje Spółki. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy. Spółka nie posiada instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r, poz. 623 z późn. zm.).PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-12-04Wojciech HoffmannPrezes Zarządu

Nazwa jednostki:LENTEX SA
Nazwa skrócona jednoskti:LENTEX
Adres:ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
Telefon:(0-34) 3515 600
Fax:(0-34) 3515 601
Email:lentex@lentex.com.pl
www:www.lentex.com.pl
NIP:575-00-07-888
REGON:150122050

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Lentex SA
LENTEX
2020-04-03 odpowiedź na złożoną przez Lentex Ofertę sprzedaży akcji Gamrat SA
2020-03-30 zgoda RN na sprzedaż akcji Gamrat SA
2020-03-30 korekta raportu nr 9/2020
2020-03-27 podjęcie decyzji o zamiarze sprzedaży akcji Gamrat SA
2020-03-27 SA - RS
2020-03-27 SA - R
2020-03-23 wpływ koronawirusa COVID-19 na działalność spółki
2020-03-23 kupno akcji przez Leszka Sobika

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy