oferta zakupu akcji własnych - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

OFERTA ZAKUPU AKCJI WŁASNYCH

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr13/2019
Data sporządzenia:2019-05-22
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Oferta zakupu akcji własnych Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej Spółka ), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie podjęcia decyzji o zamiarze nabycia 2 442 918 sztuk akcji własnych Spółki, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść Oferty zakupu akcji własnych Spółki (dalej Oferta ). Zgodnie z Ofertą Spółka zamierza nabyć do 2 442 918 sztuk akcji własnych, po cenie 10,50 zł (dziesięć złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję własną Spółki. Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży ustalono na dzień 27 maja 2019 roku, natomiast termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży na dzień 03 czerwca 2019 roku. Przewidywana data przeniesienia własności nabytych akcji Spółki poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji Spółki za pośrednictwem KDPW to 07 czerwca 2019 roku. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Treść Oferty stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).
Załączniki
PlikOpis
OFERTA ZAKUPU AKCJI LENTEX S.A. 23.05.2019.pdfOferta zakupu akcji własnych Lentex S.A.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-05-23Barbara TrendaCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:LENTEX SA
Nazwa skrócona jednoskti:LENTEX
Adres:ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
Telefon:(0-34) 3515 600
Fax:(0-34) 3515 601
Email:lentex@lentex.com.pl
www:www.lentex.com.pl
NIP:575-00-07-888
REGON:150122050

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Lentex SA
LENTEX
2019-07-22 zawarcie listu intencyjnego dot. sprzedaży akcji Baltic Wood SA
2019-06-17 sprzedaż akcji przez Lentex SA
2019-06-11 sprzedaż akcji przez członka RN
2019-06-11 sprzedaż akcji przez osobę powiązaną
2019-06-07 sprzedaż akcji przez prezesa zarządu
2019-06-07 kupno akcji własnych
2019-06-07 kupno akcji własnych
2019-06-05 wybór audytora

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d