pixelg
oferta zakupu akcji własnych - 2019-11-20 - LENTEX SA (LENTEX)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

oferta zakupu akcji własnych - komunikat spółki LENTEX SA (LENTEX) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr31/2019
Data sporządzenia:2019-11-20
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Oferta zakupu akcji własnych Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej Spółka ), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie podjęcia decyzji o realizacji nabycia 2 442 917 sztuk akcji własnych Spółki, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść Oferty zakupu akcji własnych Spółki (dalej Oferta ). Zgodnie z Ofertą Spółka zamierza nabyć do 2 442 917 sztuk akcji własnych, po cenie 10,50 zł (dziesięć złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję własną Spółki. Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży ustalono na dzień 25 listopada 2019 roku, natomiast termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży na dzień 02 grudnia 2019 roku. Przewidywana data przeniesienia własności nabytych akcji Spółki poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji Spółki za pośrednictwem KDPW to 04 grudnia 2019 roku. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty jest Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść Oferty stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).
Załączniki
PlikOpis
Oferta skup akcji własnych Lentex 20.11.2019.pdfOferta zakupu akcji własnych Lentex S.A.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-11-20Wojciech HoffmannPrezes Zarządu

Nazwa jednostki:LENTEX SA
Nazwa skrócona jednoskti:LENTEX
Adres:ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
Telefon:(0-34) 3515 600
Fax:(0-34) 3515 601
Email:lentex@lentex.com.pl
www:www.lentex.com.pl
NIP:575-00-07-888
REGON:150122050

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Lentex SA
LENTEX
2020-03-27 podjęcie decyzji o zamiarze sprzedaży akcji Gamrat SA
2020-03-27 SA - RS
2020-03-27 SA - R
2020-03-23 wpływ koronawirusa COVID-19 na działalność spółki
2020-03-23 kupno akcji przez Leszka Sobika
2020-02-27 szacunkowe wyniki za rok 2019
2020-02-24 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-02-24 WZ - podjęte uchwały: skup akcji

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy