pixelg
oferta zakupu akcji własnych - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

oferta zakupu akcji własnych

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr31/2019
Data sporządzenia:2019-11-20
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Oferta zakupu akcji własnych Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej Spółka ), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie podjęcia decyzji o realizacji nabycia 2 442 917 sztuk akcji własnych Spółki, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść Oferty zakupu akcji własnych Spółki (dalej Oferta ). Zgodnie z Ofertą Spółka zamierza nabyć do 2 442 917 sztuk akcji własnych, po cenie 10,50 zł (dziesięć złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję własną Spółki. Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży ustalono na dzień 25 listopada 2019 roku, natomiast termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży na dzień 02 grudnia 2019 roku. Przewidywana data przeniesienia własności nabytych akcji Spółki poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji Spółki za pośrednictwem KDPW to 04 grudnia 2019 roku. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty jest Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść Oferty stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).
Załączniki
PlikOpis
Oferta skup akcji własnych Lentex 20.11.2019.pdfOferta zakupu akcji własnych Lentex S.A.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-11-20Wojciech HoffmannPrezes Zarządu

Nazwa jednostki:LENTEX SA
Nazwa skrócona jednoskti:LENTEX
Adres:ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
Telefon:(0-34) 3515 600
Fax:(0-34) 3515 601
Email:lentex@lentex.com.pl
www:www.lentex.com.pl
NIP:575-00-07-888
REGON:150122050

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Lentex SA
LENTEX
2020-01-29 WZ - korekta zwołania walnego
2020-01-28 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-01-17 zamiar zwołania walnego
2020-01-15 terminarz raportów
2019-12-30 zawarcie umowy sprzedaży akcji Baltic Wood SA
2019-12-07 sprzedaż akcji przez osobę powiązaną
2019-12-07 sprzedaż akcji przez członka RN
2019-12-06 sprzedaż akcji przez Leszka Sobika

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR