pixelg
powołanie członka RN - 2019-10-11 - LENTEX SA (LENTEX)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

powołanie członka RN - komunikat spółki LENTEX SA (LENTEX) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr28/2019

Data sporządzenia: 2019-10-11
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Członkowie Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 17 ust. 17.7 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powołali do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Woźniaka, który będzie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.
Poniżej przedstawiamy dane dotyczące Pana Piotra Woźniaka.

Wykształcenie i kwalifikacje:
1998-2004 Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Nawigacja
2001-2007 Uniwersytet Gdański, dyplom magistra na Wydziale Bankowości i Finansów
Certified Diploma in Accounting & Finance (ACCA)
Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu (New Connect) zorganizowanym przez GPW w Warszawie S.A.
I Etap programu CFA
Licencja Brokerska Transakcji Natychmiastowych na WGT w Warszawie

Doświadczenie zawodowe :
07.2017-10.2019 Zenit Management sp. z o.o., Prezes Zarządu
04.2019-obecnie Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych, Członek Zarządu
09.2014-03.2019 Colian Holding S.A., Doradca Zarządu ds. Strategii i Relacji Inwestorskich
04.2016-05.2017 Unicorn Nest sp. z o.o., Prezes Zarządu, CEO
04.2016-09.2016 Forever Entertainment S.A., Dyrektor Finansowy/CFO
09.2013-06.2014 Baltic Ceramics Investments S.A., Prezes Zarządu, CEO
04.2012-09.2013 Baltic Ceramics S.A., Prezes Zarządu, CEO
05.2011-11.2012 IndygoTech Minerals S.A., Wiceprezes Zarządu, CFO
09.2007-04.2011 CC Group sp. z o.o., IR Manager
03.2002-12.2004 Magnum Group Investment Holdings Ltd., Kontroler Finansowo-Inwestycyjny
07.2000-02.2002 Bank Pekao S.A., Kieronik Zespołu Monitorowania Spółek Grupy Pekao w Departamencie Planowania i Kontrolingu
02.1994-06.2000 Analityk papierów wartościowych: DM Banku Gdańskiego S.A., DM millennium S.A., PPTFI Pionner, Wood&Co, CDM Pekea S.A.

Nadzór w spółkach publicznych od 2016 roku:
12.2017-obecnie Polnord S.A., Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący, Członek Komitetu Audytu, obecnie Przewodniczący Komitetu Audytu
07.2015-10.2019 Qumak S.A., Niezależny Członek Rady Nadzorczej, także Przewodniczący, Członek Komitetu Audytu, także Przewodniczący
04.2016-02.2019 Krynicki Recykling S.A., niezależny Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
08.2017-01.2019 Artifex Mundi S.A., Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
01.2017-12.2018 Libet S.A., Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, także Przewodniczący Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji
04.2016-09.2016, Kredyt Inkaso S.A., niezależny Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Według złożonego oświadczenia Pan Piotr Woźniak nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Piotr Woźniak nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-10-11Wojciech HoffmannPrezes Zarządu

Nazwa jednostki:LENTEX SA
Nazwa skrócona jednoskti:LENTEX
Adres:ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
Telefon:(0-34) 3515 600
Fax:(0-34) 3515 601
Email:lentex@lentex.com.pl
www:www.lentex.com.pl
NIP:575-00-07-888
REGON:150122050

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Lentex SA
LENTEX
2020-07-06 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-07-02 wypłata dywidendy dodatkowej 0,35 zł/akcja
2020-07-02 WZ - podjęte uchwały: umorzenie akcji
2020-06-08 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-05 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-06-04 powołanie członków RN
2020-06-04 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 1 zł/akcja, powołanie RN
2020-06-04 wypłata dywidendy 0,65 zł/akcja

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy