pixelg
sprzedaż akcji przez Leszka Sobika - 2019-12-06 - LENTEX SA (LENTEX)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

sprzedaż akcji przez Leszka Sobika - komunikat spółki LENTEX SA (LENTEX) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr37/2019

Data sporządzenia: 2019-12-06
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej Spółka ) informuje, iż Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Spółki Pana Leszka Sobika zawiadomienie następującej treści:

Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623, Ustawa o Ofercie ), działając w imieniu spółki Sobik Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku- Białej ( Sobik Zakład Produkcyjny ), a także w imieniu własnym informuję, że w wyniku zawarcia w dniu 04 grudnia 2019 roku w ramach realizacji ogłoszonej przez spółkę "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu ( Spółka ) w dniu 20 listopada 2019 roku Oferty zakupu akcji własnych:
a) transakcji zbycia przeze mnie 646 340 akcji Spółki; oraz
b) transakcji zbycia przez Sobik Zakład Produkcyjny 482 271 akcji Spółki;
doszło do zmiany o ponad 2% dotychczas posiadanego przeze mnie oraz łącznie przeze mnie i przez Sobik Zakład Produkcyjny udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ( Zmiana Stanu Posiadania ).

Przed Zmianą Stanu Posiadania, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny, posiadałem łącznie 15.023.520 akcji Spółki, które stanowiły 30,75% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 30,75% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 15.023.520 głosów z akcji Spółki, z czego:
1. posiadałem samodzielnie 8.603.767 akcji Spółki, które stanowiły 17,61 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 17,61 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 8.603.767 głosów z akcji Spółki;
2. Sobik Zakład Produkcyjny posiadał samodzielnie 6.419.753 akcji Spółki, które stanowiły 13,14 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 13,14 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 6.419.753 głosów z akcji Spółki.

Po Zmianie Stanu Posiadania, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny, posiadam łącznie 13.894.909 akcji Spółki, które stanowią 28,44% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 28,44% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 13.894.909 głosów z akcji Spółki, z czego:
1. posiadam samodzielnie 7.957.427 akcji Spółki, które stanowią 16,29 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 16,29 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 7.957.427 głosów z akcji Spółki;
2. Sobik Zakład Produkcyjny posiada samodzielnie 5.937.482 akcji Spółki, które stanowią 12,15 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 12,15 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 5.937.482 głosów z akcji Spółki.

Leszek Sobik ani Sobik Zakład Produkcyjny nie posiadają podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki, a także nie posiadają instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.
Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 623).PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-12-06Wojciech HoffmannPrezes Zarządu

Nazwa jednostki:LENTEX SA
Nazwa skrócona jednoskti:LENTEX
Adres:ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
Telefon:(0-34) 3515 600
Fax:(0-34) 3515 601
Email:lentex@lentex.com.pl
www:www.lentex.com.pl
NIP:575-00-07-888
REGON:150122050

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Lentex SA
LENTEX
2020-04-03 odpowiedź na złożoną przez Lentex Ofertę sprzedaży akcji Gamrat SA
2020-03-30 zgoda RN na sprzedaż akcji Gamrat SA
2020-03-30 korekta raportu nr 9/2020
2020-03-27 podjęcie decyzji o zamiarze sprzedaży akcji Gamrat SA
2020-03-27 SA - RS
2020-03-27 SA - R
2020-03-23 wpływ koronawirusa COVID-19 na działalność spółki
2020-03-23 kupno akcji przez Leszka Sobika

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy