pixelg
sprzedaż akcji przez Leszka Sobika - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

sprzedaż akcji przez Leszka Sobika

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr37/2019

Data sporządzenia: 2019-12-06
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej Spółka ) informuje, iż Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Spółki Pana Leszka Sobika zawiadomienie następującej treści:

Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623, Ustawa o Ofercie ), działając w imieniu spółki Sobik Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku- Białej ( Sobik Zakład Produkcyjny ), a także w imieniu własnym informuję, że w wyniku zawarcia w dniu 04 grudnia 2019 roku w ramach realizacji ogłoszonej przez spółkę "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu ( Spółka ) w dniu 20 listopada 2019 roku Oferty zakupu akcji własnych:
a) transakcji zbycia przeze mnie 646 340 akcji Spółki; oraz
b) transakcji zbycia przez Sobik Zakład Produkcyjny 482 271 akcji Spółki;
doszło do zmiany o ponad 2% dotychczas posiadanego przeze mnie oraz łącznie przeze mnie i przez Sobik Zakład Produkcyjny udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ( Zmiana Stanu Posiadania ).

Przed Zmianą Stanu Posiadania, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny, posiadałem łącznie 15.023.520 akcji Spółki, które stanowiły 30,75% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 30,75% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 15.023.520 głosów z akcji Spółki, z czego:
1. posiadałem samodzielnie 8.603.767 akcji Spółki, które stanowiły 17,61 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 17,61 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 8.603.767 głosów z akcji Spółki;
2. Sobik Zakład Produkcyjny posiadał samodzielnie 6.419.753 akcji Spółki, które stanowiły 13,14 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 13,14 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 6.419.753 głosów z akcji Spółki.

Po Zmianie Stanu Posiadania, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny, posiadam łącznie 13.894.909 akcji Spółki, które stanowią 28,44% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 28,44% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 13.894.909 głosów z akcji Spółki, z czego:
1. posiadam samodzielnie 7.957.427 akcji Spółki, które stanowią 16,29 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 16,29 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 7.957.427 głosów z akcji Spółki;
2. Sobik Zakład Produkcyjny posiada samodzielnie 5.937.482 akcji Spółki, które stanowią 12,15 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 12,15 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 5.937.482 głosów z akcji Spółki.

Leszek Sobik ani Sobik Zakład Produkcyjny nie posiadają podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki, a także nie posiadają instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.
Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 623).PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-12-06Wojciech HoffmannPrezes Zarządu

Nazwa jednostki:LENTEX SA
Nazwa skrócona jednoskti:LENTEX
Adres:ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
Telefon:(0-34) 3515 600
Fax:(0-34) 3515 601
Email:lentex@lentex.com.pl
www:www.lentex.com.pl
NIP:575-00-07-888
REGON:150122050

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR