pixelg
wypłata dywidendy przez spółkę zależną Gamrat - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

wypłata dywidendy przez spółkę zależną Gamrat

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr10/2019

Data sporządzenia: 2019-05-10
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Wypłata dywidendy przez spółkę zależną Gamrat
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej Spółka ) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zależnej Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej ZWZ ) podjęło w dniu dzisiejszym decyzję w sprawie wypłaty dywidendy dla jej akcjonariuszy.

ZWZ Gamrat podjęło decyzję o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej wysokości 12.531.646,50 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych i pięćdziesiąt groszy), na którą składają się: i) kwota 10.753.165,85 zł, jako kwota zysku netto spółki Gamrat za rok obrotowy 2018 przeznaczona w całości na dywidendę; ii) kwota 1.778.480,65 zł pochodząca z istniejącego w spółce Gamrat kapitału zapasowego. Jednocześnie wskazujemy, że na dzień podjęcia decyzji przez ZWZ Spółka posiada 5.401.832 sztuk akcji Gamrat, które uprawniają do dywidendy w wysokości 8.102.748,00 zł.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-05-10Wojciech HoffmannPrezes Zarządu

Nazwa jednostki:LENTEX SA
Nazwa skrócona jednoskti:LENTEX
Adres:ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
Telefon:(0-34) 3515 600
Fax:(0-34) 3515 601
Email:lentex@lentex.com.pl
www:www.lentex.com.pl
NIP:575-00-07-888
REGON:150122050

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR