pixelg
zakończenie przeglądu opcji strategicznych w zakresie restrukturyzacji grupy - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

zakończenie przeglądu opcji strategicznych w zakresie restrukturyzacji grupy

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr14/2019

Data sporządzenia: 2019-05-29
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Zakończenie przeglądu opcji strategicznych w zakresie restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Lentex
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej Spółka ), po przeprowadzonej analizie, podjął w dniu dzisiejszym decyzję w sprawie zakończenia przeglądu opcji strategicznych w zakresie restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Lentex (dalej Przegląd Opcji ) o rozpoczęciu którego informował w raporcie bieżącym nr 19/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku.
W wyniku przeprowadzonego Przeglądu Opcji Zarząd Spółki uznał segment włóknin jako kluczowy dla intensyfikacji i zapewnienia dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej Lentex. Segment włóknin w 2018 roku odpowiadał za prawie 25% przychodów Grupy, przy jednoczesnym ponad 50 % udziale w skonsolidowanym zysku operacyjnym Grupy. W ocenie Zarządu koncentracja na przedmiotowym segmencie operacyjnym pozwoli na stabilny rozwój Spółki oraz całej Grupy. Na chwilę obecną powinna ona obejmować w szczególności kontynuację podejmowanych działań związanych z uruchomieniem w 2017 roku nowej linii do produkcji włóknin typu spunlace, które to działania poza nieustanną pracą nad pozycją Spółki w branży automotive, pozwoliły mocniej zaistnieć Spółce w branży higienicznej oraz filtracyjnej. Jednocześnie w przyszłości Zarząd nie wyklucza dalszego rozwoju w segmencie włóknin poprzez realizację kolejnych inwestycji mających na celu zwiększenie efektywności i skali prowadzonej w przedmiotowym segmencie działalności.

Pozostałe segmenty operacyjne Grupy Kapitałowej Lentex będą stanowiły obszar dywersyfikacji prowadzonej przez Grupę działalności, przy kontynuacji dotychczasowej polityki mającej na celu zwiększenie efektywności i poprawę wyników finansowych w poszczególnych segmentach. Jednocześnie Zarząd nie wyklucza podejmowania w przyszłości działań zmierzających do sprzedaży pozostałych segmentów operacyjnych Grupy bądź ich części, przy czym działania takie mogą być inicjowane zarówno wewnętrznie, jak i za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych, jak ma to miejscy w przypadku dotyczącym oferty na zakup akcji spółki zależnej Baltic Wood S.A., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-05-29Wojciech HoffmannPrezes Zarządu

Nazwa jednostki:LENTEX SA
Nazwa skrócona jednoskti:LENTEX
Adres:ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
Telefon:(0-34) 3515 600
Fax:(0-34) 3515 601
Email:lentex@lentex.com.pl
www:www.lentex.com.pl
NIP:575-00-07-888
REGON:150122050

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR