pixelg
zamiar zwołania walnego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

zamiar zwołania walnego

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr2/2020

Data sporządzenia: 2020-01-17
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Zamiar zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej Spółka ) informuje, iż w związku z tym, że rozważa w bieżącym roku dalszą kontynuację ogłoszonego programu skupu akcji własnych, o rozpoczęciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku, podjął w dniu dzisiejszym decyzję o zamiarze zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki celem zmiany Uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A. (dalej Uchwała ZWZ ), na podstawie której to Uchwały ZWZ obecny program skupu akcji własnych jest realizowany.

Obecne brzmienie Uchwały ZWZ umożliwia nabycie akcji własnych Spółki w maksymalnej ilości 9.771.671 sztuk, przy czym nabycie Akcji własnych w drodze zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji własnych, stosownie do treści § 1 ust. 2 pkt a.2) Uchwały ZWZ (dalej Zaproszenie do składania ofert ), jest ograniczone w ten sposób, że łączna wartość nominalna nabywanych Akcji własnych w drodze Zaproszenia do składania ofert nie może przekroczyć 10 % kapitału zakładowego Spółki, tj. nie więcej niż 4.885.835 sztuk Akcji własnych. W ocenie Zarządu realizacja programu skupu akcji własnych w drodze Zaproszenia do składania ofert jest najlepszą formą skupu akcji własnych, charakteryzującą się w szczególności przejrzystością i równym dostępem dla wszystkich akcjonariuszy. Mając powyższe na uwadze, a także biorąc pod uwagę, iż dotychczasowa realizacja programu skupu akcji własnych wyczerpała możliwość jego dalszej realizacji w drodze Zaproszenia do składania ofert, Zarząd podjął decyzję o zamiarze zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki celem zmiany Uchwały ZWZ w taki sposób, aby upoważnienie udzielone Zarządowi na podstawie Uchwały ZWZ umożliwiało nabywanie akcji własnych w drodze Zaproszenia do składania ofert bez wskazanego powyżej ograniczenia (§ 1 ust. 2 pkt a.2 Uchwały ZWZ). Zarząd zamierza ogłosić zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ciągu najbliższych kilku dni.

Zarząd jednocześnie zaznacza, że przedmiotowa decyzja o zmianie Uchwały ZWZ nie jest równoznaczna z podjęciem decyzji o zamiarze dalszej realizacji programu skupu akcji własnych, a ma jedynie na celu umożliwić jego realizację w sposób wnioskowany przez Zarząd. Ewentualne podjęcie przez Zarząd decyzji o dalszej realizacji programu skupu akcji własnych zostanie podane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-01-17Wojciech HoffmannPrezes Zarządu

Nazwa jednostki:LENTEX SA
Nazwa skrócona jednoskti:LENTEX
Adres:ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
Telefon:(0-34) 3515 600
Fax:(0-34) 3515 601
Email:lentex@lentex.com.pl
www:www.lentex.com.pl
NIP:575-00-07-888
REGON:150122050

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Lentex SA
LENTEX
2020-01-29 WZ - korekta zwołania walnego
2020-01-28 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-01-17 zamiar zwołania walnego
2020-01-15 terminarz raportów
2019-12-30 zawarcie umowy sprzedaży akcji Baltic Wood SA
2019-12-07 sprzedaż akcji przez osobę powiązaną
2019-12-07 sprzedaż akcji przez członka RN
2019-12-06 sprzedaż akcji przez Leszka Sobika

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR