pixelg
zawarcie umowy sprzedaży akcji Gamrat SA - 2019-10-16 - LENTEX SA (LENTEX)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie umowy sprzedaży akcji Gamrat SA - komunikat spółki LENTEX SA (LENTEX) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr29/2019

Data sporządzenia: 2019-10-16
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Zawarcie umowy sprzedaży 785 605 akcji Gamrat
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej Spółka ), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2019 z dnia 03 października 2019 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł ze spółką zależną Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej Gamrat ) umowę sprzedaży 785 605 sztuk akcji Gamrat, za cenę 22,90 zł za jedną akcję, co daje łączną cenę wynoszącą 17.990.354,50 zł. Zgodnie z treścią umowy cena sprzedaży ma zostać przekazana Spółce do dnia 22 października 2019 roku.

Zawarcie przedmiotowej umowy sprzedaży akcji Gamrat nastąpiło celem realizacji przez Zarząd Gamrat skupu akcji własnych Gamrat, w drodze ogłoszonego przez Zarząd Gamrat w dniu 06 września 2019 roku Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Gamrat, w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi Gamrat na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gamrat z dnia 02 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych spółki Gamrat celem umorzenia lub dalszej odsprzedaży w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi spółki Gamrat. Realizacja zawartej umowy sprzedaży spowoduje zmniejszenie liczby akcji Gamrat posiadanych przez Spółkę do 4 616 227 sztuk, co stanowić będzie 55,25% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Gamrat i taki sam udział w kapitale zakładowym Gamrat.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-10-16Wojciech HoffmannPrezes Zarządu

Nazwa jednostki:LENTEX SA
Nazwa skrócona jednoskti:LENTEX
Adres:ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
Telefon:(0-34) 3515 600
Fax:(0-34) 3515 601
Email:lentex@lentex.com.pl
www:www.lentex.com.pl
NIP:575-00-07-888
REGON:150122050

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Lentex SA
LENTEX
2020-09-09 akcje w posiadaniu Leszka Sobika
2020-09-07 akcje w posiadaniu własnym
2020-09-04 umorzenie akcji własnych oraz rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego
2020-08-28 SA - PSr
2020-07-27 wyniki za I półrocze 2020
2020-07-15 wyniki I półrocze 2020
2020-07-06 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-07-02 wypłata dywidendy dodatkowej 0,35 zł/akcja

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy