pixelg
zawarcie umowy sprzedaży akcji Gamrat SA - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

zawarcie umowy sprzedaży akcji Gamrat SA

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr29/2019

Data sporządzenia: 2019-10-16
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Zawarcie umowy sprzedaży 785 605 akcji Gamrat
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej Spółka ), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2019 z dnia 03 października 2019 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł ze spółką zależną Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej Gamrat ) umowę sprzedaży 785 605 sztuk akcji Gamrat, za cenę 22,90 zł za jedną akcję, co daje łączną cenę wynoszącą 17.990.354,50 zł. Zgodnie z treścią umowy cena sprzedaży ma zostać przekazana Spółce do dnia 22 października 2019 roku.

Zawarcie przedmiotowej umowy sprzedaży akcji Gamrat nastąpiło celem realizacji przez Zarząd Gamrat skupu akcji własnych Gamrat, w drodze ogłoszonego przez Zarząd Gamrat w dniu 06 września 2019 roku Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Gamrat, w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi Gamrat na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gamrat z dnia 02 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych spółki Gamrat celem umorzenia lub dalszej odsprzedaży w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi spółki Gamrat. Realizacja zawartej umowy sprzedaży spowoduje zmniejszenie liczby akcji Gamrat posiadanych przez Spółkę do 4 616 227 sztuk, co stanowić będzie 55,25% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Gamrat i taki sam udział w kapitale zakładowym Gamrat.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-10-16Wojciech HoffmannPrezes Zarządu

Nazwa jednostki:LENTEX SA
Nazwa skrócona jednoskti:LENTEX
Adres:ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
Telefon:(0-34) 3515 600
Fax:(0-34) 3515 601
Email:lentex@lentex.com.pl
www:www.lentex.com.pl
NIP:575-00-07-888
REGON:150122050

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Lentex SA
LENTEX
2020-01-29 WZ - korekta zwołania walnego
2020-01-28 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-01-17 zamiar zwołania walnego
2020-01-15 terminarz raportów
2019-12-30 zawarcie umowy sprzedaży akcji Baltic Wood SA
2019-12-07 sprzedaż akcji przez osobę powiązaną
2019-12-07 sprzedaż akcji przez członka RN
2019-12-06 sprzedaż akcji przez Leszka Sobika

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR