pixelg
korekta SA-QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

korekta SA-QSr1

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr18/2019
Data sporządzenia:2019-07-18
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ( Spółka ) niniejszym informuje, że (i) dnia 18 lipca 2019 roku dokonał korekty raportu okresowego za I kwartał 2019 roku, tj. za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019 r., opublikowanego przez Spółkę w dniu 30 maja 2019 roku, (ii) działając na podstawie w §15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) niniejszym raportem przedstawia informację co do przedmiotu i charakteru dokonanej korekty.
Przedmiotem wprowadzonej korekty było skorygowanie oczywistej omyłki technicznej polegającej na udostępnieniu w treści śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Libet S.A. objętego ww. skonsolidowanym raportem kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2019 roku, na stronach od 32 do 36 ww. skonsolidowanego raportu kwartalnego danych bilansowych wg stanu na dzień 31 marca 2018 roku, zamiast prawidłowo 31 marca 2019 roku; przedmiot korekty, według stanu na przed korektą i po korekcie szczegółowo opisano w załączniku numer 1 do niniejszego raportu.
Spółka wskazuje, iż ww. korekta nie powoduje zmian m.in. w zakresie jednostkowego jak i skonsolidowanego zysku netto za pierwszy kwartał 2019 roku.
Skorygowany Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. zostanie opublikowany oddzielnym raportem.
Załączniki
PlikOpis
korekta wybrane dane finansowe zawierające bilans kwartalnego jednostkowego sprawozdania finansowego.pdfKorektra dane bilansowe w śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniu Libet SA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-18Thomas LehmannPrezes ZarząduThomas Lehmann
2019-07-18Ireneusz GronostajCzłonek ZarząduIreneusz Gronostaj


Nazwa jednostki:LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:LIBET S.A.
Adres:Kazimierza Michalczyka 5 5, 53-633 Wrocław
Telefon:(71) 33 51 101
Fax:(71) 33 51 100
www:www.libet.pl
NIP:525-242-24-24
REGON:141349437

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Libet SA
LIBET
2019-11-29 dokonanie korekty prognozy wyników grupy za 2019
2019-11-29 formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2019-11-22 sprzedaż akcji przez Esaliens TFI SA
2019-11-05 wyniki Q3.2019
2019-09-30 SA-PSr
2019-08-20 wyniki I półrocze 2019
2019-07-18 korekta SA-QSr1
2019-07-18 korekta SA-QSr1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR