pixelg
akcje w posiadaniu Glaspin Consultants Ltd - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

akcje w posiadaniu Glaspin Consultants Ltd

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr17/2019

Data sporządzenia: 2019-07-17
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Otrzymanie dwóch zawiadomień w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A z/s we Wrocławiu (dalej Spółka ) działając na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382; ze zmianami dalej Ustawa ) niniejszym informuje, iż dnia _ lipca 2019 roku Spółka otrzymała dwa zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy. Spółka niniejszym przekazuje treść otrzymanych zawiadomień do wiadomości publicznej. Zawiadomienie numer 1. Zawiadomieniem doręczonym dnia 17 lipca 2019 roku, Glaspin Consultants Limited z/s w Larnace (dalej Glaspin ) działając na podstawie art. 69 ust. 1 i art. 69a Ustawy poinformował Spółkę, iż 12 lipca 2019 r., w wyniku przeniesienia na Glaspin przez LYBET Limited z/s w Larnace (jednostki zależnej Glaspin, dalej Lybet ) 13.597.249 akcji Libet S.A., liczba akcji Libet S.A. posiadanych bezpośrednio przez Glaspin wzrosła z 1.431.370 akcji stanowiących 2,87% kapitału akcyjnego Libet S.A. i reprezentujących 1.431.370 głosów, to jest 2,87% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu jej akcjonariuszy, do 15.028.619 akcji stanowiących 30,06% kapitału akcyjnego Libet S.A. i reprezentujących 15.028.619 głosów, to jest 30,06% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu jej akcjonariuszy. W treści ww. zawiadomienia wskazano, iż: (a) z uwagi na fakt, iż ww. przeniesienie dokonywane zostało pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną, liczba akcji Libet S.A. posiadanych bezpośrednio i pośrednio przez Glaspin po dokonaniu ww. przeniesienia nie uległa zmianie względem ilości akcji posiadanych przed przeniesieniem; Glaspin przed ww. przeniesieniem posiadał bezpośrednio i pośrednio 15.028.619 akcji stanowiących 30,06% kapitału akcyjnego Libet S.A. i reprezentujących 15.028.619 głosów, to jest 30,06% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu jej akcjonariuszy, a po przeniesieniu przedmiotowe akcje Glaspin posiada bezpośrednio, (ii) ww. przeniesienie akcji Libet S.A. zostało dokonane według prawa cypryjskiego poza rynkiem regulowanym, w ramach czynności i rozliczeń pomiędzy spółkę dominującą a spółką zależną, (iii) nie ma podmiotów zależnych od Glaspin posiadających akcje Libet S.A., nie ma też osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.
Glaspin jest współkontrolowany przez Thomasa Lehmann i Ireneusza Gronostaja, członków zarządu Libet S.A. oraz Jerzego Gabrielczyka, przewodniczącego rady nadzorczej Libet S.A. Zawiadomienie numer 2. Zawiadomieniem doręczonym dnia 17 lipca 2019 roku, Lybet Limited z/s w Larnace (dalej Lybet ) działając na podstawie art. 69 ust. 1, art. 69 ust. 2 oraz art. 69a Ustawy poinformował Spółkę, iż 12 lipca 2019 r. Lybet dokonała przeniesienia na Glaspin Consultants Limited z/s w Larnace (jednostki dominującej Lybet) 13.597.249 akcji spółki Libet S.A. z/s we Wrocławiu.
W treści ww. przedmiotowego wskazano, iż przed powyższym przeniesieniem, liczba akcji Libet S.A. posiadanych bezpośrednio przez Lybet wynosiła 13.597.249 akcji stanowiących 27,19% kapitału akcyjnego Libet S.A. i reprezentujących 13.597.249 głosów, to jest 27,19% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu jej akcjonariuszy; po ww. przeniesieniu, Lybet nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Libet S.A. (ii) ww. przeniesienie akcji Libet S.A. zostało dokonane według prawa cypryjskiego poza rynkiem regulowanym, w ramach czynności i rozliczeń pomiędzy spółkę dominującą a spółką zależną, (iii) nie ma innych podmiotów zależnych od Lybet posiadających akcje Libet S.A., nie ma też osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-17Thomas Lehmann Prezes ZarząduThomas Lehmann
2019-07-17Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Ireneusz Gronostaj


Nazwa jednostki:LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:LIBET S.A.
Adres:Kazimierza Michalczyka 5 5, 53-633 Wrocław
Telefon:(71) 33 51 101
Fax:(71) 33 51 100
www:www.libet.pl
NIP:525-242-24-24
REGON:141349437

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Libet SA
LIBET
2019-12-11 powołanie zarządu
2019-11-29 dokonanie korekty prognozy wyników grupy za 2019
2019-11-29 formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2019-11-22 sprzedaż akcji przez Esaliens TFI SA
2019-11-05 wyniki Q3.2019
2019-09-30 SA-PSr
2019-08-20 wyniki I półrocze 2019
2019-07-18 korekta SA-QSr1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR