pixelg
SA - PSr - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA - PSr

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-04-01 do 2019-09-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSFF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługustawy o rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2019-11-27
LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIVECHAT SOFTWARE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-033Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zwycięska 47
(ulica)(numer)
+48 71 345 40 57+48 71 723 44 81
(telefon)(fax)
investor.livechatinc.com/pl
(e-mail)(www)
899-24-47-196932803200
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /półrocze / 2019półrocze /
Przychody netto ze sprzedaży 62 49752 09616 13712 196
Zysk z działalności operacyjnej38 56935 0429 9598 204
Zysk brutto38 60635 1279 9688 224
Zysk netto31 08228 3288 0256 632
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej31 71328 7598 1886 732
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 303-4 842-1 369-1 134
Przepływy netto z działalności finansowej-36 311-34 248-9 375-8 018
Przepływy pieniężne netto razem-9 901-10 330-2 556-2 418
Aktywa razem57 68443 45714 42110 144
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania8 5144 1512 129969
Zobowiązania długoterminowe2 945-
Zobowiązania krótkoterminowe5 5704 1521 392969
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)1,211,100,310,26
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)1,911,530,480,36
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
LiveChat Software SSF H1 2019.pdfSprawozdanie skonsolidowane
LiveChat Software SA H12019.pdfSprawozdanie jednostkowe
LiveChat Software - Sprawozdanie Zarządu 1H 2018-19.pdfSprawozdanie zarządu
Sprawozdania rewidenta jedn.pdfSprawozdanie rewidenta (jednostkowe)
Sprawozdania rewidenta grupa.pdfSprawozdanie rewidenta (skonsolidowane)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-27Mariusz Ciepłyprezes zarządu
2019-11-27Urszula Jarzębowskaczłonek zarządu
2019-11-27Joanna Alwindyrektor finansowy


Nazwa jednostki:LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:LIVECHAT SOFTWARE S.A.
Adres:Zwycięska 47, 53-033 Wrocław
Telefon:+48 71 345 40 57
Fax:+48 71 723 44 81
www:investor.livechatinc.com/pl
NIP:899-24-47-196
REGON:932803200

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
LiveChat Software SA
LIVECHAT
2020-01-16 wyniki za Q3.2019/20
2020-01-16 liczba klientów ChatBot
2020-01-15 kupno domeny livechat.com
2019-12-02 wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy 0,6 zł/akcja
2019-12-02 wyniki XI.2019
2019-11-27 wniosek zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
2019-11-27 SA - PSr
2019-11-04 wyniki X.2019

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR