pixelg
SA - QSr2 - 2019-08-28 - LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA (LIVECHAT)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr2 - komunikat spółki LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA (LIVECHAT) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-04-01 do 2019-06-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługustawy o rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2019-08-28
LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIVECHAT SOFTWARE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-033Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zwycięska 47
(ulica)(numer)
+48 71 345 40 57+48 71 723 44 81
(telefon)(fax)
investor.livechatinc.com/pl
(e-mail)(www)
899-24-47-196932803200
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży30 17725 5157 0285 933
Zysk z działalności operacyjnej18 19917 6164 2394 096
Zysk brutto18 22517 6654 2454 108
Zysk netto14 71414 2263 4273 308
Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej13 75614 6823 2043 414
Przepływy pienięzne netto z dzialalnosci inwestycyjnej-2 665-1 485-621-345
Przepływy pienięzne netto z działalności finansowej0000
Przepływy pieniężne netto, razem11 09113 1972 5833 069
Aktywa razem75 18263 69017 48014 603
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 0044 2271 396969
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe6 0044 2271 396969
Zysk na jedną akcję (w zł/euro)0,570,550,130,13
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)2,692,310,620,53
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
LVC q1 2019 PL.pdfSprowozdanie Zarządu (informacja dodatkowa)
LiveChat Software - Skonsolidowane-Sprawozanie Finansowe Q12019.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe
LiveChat Software SA - Jednostkowe Sprawozdanie-Finansowe_Q1 2019.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-28Mariusz Ciepłyprezes zarządu
2019-08-28Urszula Jarzębowskaczłonek zarządu
2019-08-28Joanna Alwindyrektor finansowy


Nazwa jednostki:LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:LIVECHAT SOFTWARE S.A.
Adres:Zwycięska 47, 53-033 Wrocław
Telefon:+48 71 345 40 57
Fax:+48 71 723 44 81
www:investor.livechatinc.com/pl
NIP:899-24-47-196
REGON:932803200

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
LiveChat Software SA
LIVECHAT
2020-06-05 wyniki V.2020
2020-04-28 terminarz raportów
2020-04-16 wyniki Q4.2019/20
2020-02-26 SA - QSr3
2020-01-16 wyniki za Q3.2019/20
2020-01-16 liczba klientów ChatBot
2020-01-15 kupno domeny livechat.com
2019-12-02 wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy 0,6 zł/akcja

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy