pixelg
SA - QSr2 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA - QSr2

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-04-01 do 2019-06-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługustawy o rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2019-08-28
LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIVECHAT SOFTWARE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-033Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zwycięska 47
(ulica)(numer)
+48 71 345 40 57+48 71 723 44 81
(telefon)(fax)
investor.livechatinc.com/pl
(e-mail)(www)
899-24-47-196932803200
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży30 17725 5157 0285 933
Zysk z działalności operacyjnej18 19917 6164 2394 096
Zysk brutto18 22517 6654 2454 108
Zysk netto14 71414 2263 4273 308
Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej13 75614 6823 2043 414
Przepływy pienięzne netto z dzialalnosci inwestycyjnej-2 665-1 485-621-345
Przepływy pienięzne netto z działalności finansowej0000
Przepływy pieniężne netto, razem11 09113 1972 5833 069
Aktywa razem75 18263 69017 48014 603
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 0044 2271 396969
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe6 0044 2271 396969
Zysk na jedną akcję (w zł/euro)0,570,550,130,13
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)2,692,310,620,53
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
LVC q1 2019 PL.pdfSprowozdanie Zarządu (informacja dodatkowa)
LiveChat Software - Skonsolidowane-Sprawozanie Finansowe Q12019.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe
LiveChat Software SA - Jednostkowe Sprawozdanie-Finansowe_Q1 2019.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-28Mariusz Ciepłyprezes zarządu
2019-08-28Urszula Jarzębowskaczłonek zarządu
2019-08-28Joanna Alwindyrektor finansowy


Nazwa jednostki:LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:LIVECHAT SOFTWARE S.A.
Adres:Zwycięska 47, 53-033 Wrocław
Telefon:+48 71 345 40 57
Fax:+48 71 723 44 81
www:investor.livechatinc.com/pl
NIP:899-24-47-196
REGON:932803200

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
LiveChat Software SA
LIVECHAT
2019-11-04 wyniki X.2019
2019-10-24 wstępne szacunki dot. wpływu ewentualnego zastosowania IP Box na wyniki finansowe
2019-10-24 odmowa wydania indywidualnej rekomendacji w zakresie oceny sposobu prowadzenia ewidencji
2019-10-22 otrzymanie interpretacji indywidualnej dot. podatku CIT
2019-10-02 wyniki IX.2019
2019-09-13 zmiany w zakresie stosowania Dobrych Praktyk
2019-09-02 wyniki VIII.2019
2019-08-28 SA - QSr2

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR