pixelg
dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P i S do obrotu gna GPW - 2020-01-24 - MABION SPÓŁKA AKCYJNA (MABION)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P i S do obrotu gna GPW - komunikat spółki MABION SPÓŁKA AKCYJNA (MABION) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr5/2020

Data sporządzenia: 2020-01-24
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P i S do obrotu giełdowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. ( Spółka ) informuje, iż w dniu 24 stycznia 2020 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ) podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii P i S spółki Mabion S.A.

W treści wymienionej uchwały Zarząd GPW stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki Mabion S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: - 514.773 (pięćset czternaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) akcje serii P - 9.500 (dziewięć tysięcy pięćset) akcji serii S.

Jednocześnie Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 29 stycznia 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym ww. akcje Spółki, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 29 stycznia 2020 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLMBION00016 .

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-24Sławomir JarosCzłonek ZarząduSławomir Jaros
2020-01-24Grzegorz GrabowiczCzłonek ZarząduGrzegorz Grabowicz


Nazwa jednostki:MABION SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MABION S.A.
Adres:Langiewicza 60, 95-050 Konstantynów Łódzki
Telefon:+48 42 207 78 90 wew. 112
Fax:+48 42 203 27 03
Email:info@mabion.eu
www:www.mabion.eu
NIP:7752561383
REGON:100343056

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy