pixelg
formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - 2019-11-27 - MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA (MAKARONPL)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - komunikat spółki MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA (MAKARONPL) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019kwartał / rok


(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)


za 3 kwartał roku obrotowego
2019 obejmujący okres


zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucieoraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF

w walucie
data przekazania:MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)MAKARONY POLSKIE S.A.
Spożywczy (spo)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)35-082
Rzeszów(kod pocztowy)
(miejscowość)Podkarpacka
15a(ulica)
(numer)017 8753010
017 8753020(telefon)

(fax)biuro@makarony.pl
www.makarony.pl(e-mail)

(www)8133278856
691674708(NIP)

(REGON)WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupa Makarony Polskie

Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 120 550112 149 27 97926 366

Zysk (strata) z działalności kontynuowanej7 3306 5331 7011 536

Zysk (strata) brutto 6 2245 8231 445 1 369

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej4 9754 6151 1551 085

EBIT 7 3306 5331 7011 536

EBITDA (EBIT + amortyzacja)12 17510 867 2 826 2 555

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej12 1395 8762 817 1 381

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej- 19 154- 4 788- 4 446- 1 126

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej6 952- 1 9601 614- 461

Przepływy pieniężne netto, razem- 63- 872- 15 - 205

Aktywa razem ***164 311145 46037 56933 828

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ***83 15166 96219 01215 572

Zobowiązania długoterminowe *** 27 95121 686 6 391 5 043

Zobowiązania krótkoterminowe *** 55 20045 27612 62110 529

Kapitał własny *** 81 160 78 49818 55718 255

Kapitał podstawowy ***27 75027 7506 3456 453

Liczba akcji (w sztukach)9 250 0719 250 0719 250 0719 250 071

Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) w okresie danego roku obrotowego9 250 0719 250 0719 250 0719 250 071

Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) *0,540,500,130,12

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) **8 77 8,492,011,97

Wybrane skonsolidowane dane finansowe spółka Makarony Polskie SA

Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów109 96498 03925 52223 049

Zysk (strata) z działalności kontynuowanej6 2025 675 1 439 1 334

Zysk (strata) brutto5 3525 1401 2421 208

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej4 3014 120998969

EBIT6 2025 6751 4391 334

EBITDA (EBIT + amortyzacja)10 0588 3862 3341 972

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej8 0273 7051 863871

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej- 9 182- 2 216- 2 131- 521

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 128- 1 393262- 327

Przepływy pieniężne netto, razem- 2796 - 623

Aktywa razem ***140 604 132 308 32 148 30 769

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania *** 64 523 58 21514 75313 538

Zobowiązania długoterminowe ***23 84821 337 5 4534 962

Zobowiązania krótkoterminowe *** 40 67536 8789 300 8 576

Kapitał własny *** 76 081 74 09317 39617 231

Kapitał podstawowy ***27 75027 7506 3456 453

Liczba akcji (w sztukach)9 250 0719 250 0719 250 0719 250 071

Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) w okresie danego roku obrotowego9 250 0719 250 0719 250 0719 250 071

Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) *0,460,450,110,11

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) **8,228,001,881,86

* Zysk/strata netto na jedną akcję zwykłą = wynik netto/średnia ważona liczba akcji w okresie** Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą = kapitały własne/liczba akcji na dany moment bilansowy*** Porównywalne dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Raport III kw 2019r - ESPI.pdfSkrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019 roku skonsolidowane i
jednostkowe, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-27Zenon DaniłowskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MAKARONY POLSKIE S.A.
Adres:Podkarpacka 15a, 35-082 Rzeszów
Telefon:017 8753010
Fax:017 8753020
Email:biuro@makarony.pl
www:www.makarony.pl
NIP:8133278856
REGON:691674708

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR