pixelg
podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej - 2020-02-21 - MAXCOM SPÓŁKA AKCYJNA (MAXCOM)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej - komunikat spółki MAXCOM SPÓŁKA AKCYJNA (MAXCOM) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr3/2020
Data sporządzenia:2020-02-21
Skrócona nazwa emitenta
MAXCOM S.A.
Temat
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport bieżący nr 3/2020
Data sporządzenia: 21.02.2020
Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta
Zarząd Maxcom SA ("Spółka , "Emitent ) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WISKO INTERNATIONAL Sp. z o.o. - spółki zależnej Emitenta, w której posiada on 75% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników, uchwały z dnia 20.02.2020 roku sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
Zgodnie z treścią uchwały z dnia 20.02.2020 r. kapitał zakładowy WISKO INTERNATIONAL Sp. z o.o. zostanie podniesiony z kwoty 600.000 zł do kwoty 1.000.000 zł, to jest o kwotę 400.000 zł, poprzez utworzenie 4.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy.
Nowoutworzone udziały zostaną objęte przez dotychczasowych wspólników: Emitenta oraz osobę fizyczną i zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Emitent obejmie 3.000 nowoutworzonych udziałów o łącznej wartości nominalnej 300.000 zł. Drugi wspólnik spółki obejmie 1.000 nowoutworzonych udziałów o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł. Środki pozyskane przez spółkę WISKO INTERNATIONAL Sp. z o.o. zależną zostaną przeznaczone na inwestycje.
Po rejestracji wyżej wskazanego podwyższenia kapitału zakładowego, Emitent posiadać będzie 7.500 udziałów w WISKO INTERNATIONAL Sp. z o.o., o wartości nominalnej 100 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 750.000 zł, stanowiących 75% kapitału zakładowego i uprawniających do 75% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR informacje poufne.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ: ARKADIUSZ WILUSZ- PREZES ZARZĄDU ANDRZEJ WILUSZ- WICEPREZES ZARZĄDU
Załączniki
PlikOpis
20 02 20 RB - podwyższenie kapitału w społce zależnej emitenta.pdfPodwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta


Nazwa jednostki:MAXCOM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MAXCOM S.A.
Adres:Towarowa 23A, 43-100 Tychy
Telefon:(+48) 323 277 089
Fax:(+48) 323 277 860
Email:ir@maxcom.pl
www:www.maxcom.pl
NIP:6462537364
REGON:277703221

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Maxcom SA
MAXCOM
2020-03-19 kupno akcji przez prezesa zarządu
2020-03-12 wybór audytora
2020-03-06 sprzedaż akcji przez Andrzeja Wilusza
2020-03-03 korekta Rb dot. kupna akcji przez prezesa zarządu
2020-03-03 korekta Rb dot. kupna akcji przez Arkadiusza Wilusza
2020-03-03 kupno akcji przez Arkadiusza Wilusza
2020-02-21 podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej
2020-01-16 terminarz raportów

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy