pixelg
pismo KNF w sprawie zalecenia utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na poziomie grupy - 2019-11-19 - mBank SA (MBANK)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

pismo KNF w sprawie zalecenia utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na poziomie grupy - komunikat spółki mBank SA (MBANK) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr48/2019

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

mBank
Temat


Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia mBankowi S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na poziomie Grupy

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2019 z 8 listopada 2019 roku, Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że Bank otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z dnia 18 listopada 2019 roku, dotyczące zalecenia Bankowi przestrzegania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie skonsolidowanym Grupy Kapitałowej mBanku S.A ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 575/2013 ("Rozporządzenie"). W powyższym piśmie KNF zaleciła utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie Grupy Kapitałowej Banku w wysokości 3,11 p.p. dla łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), 2,33 p.p. dla współczynnika kapitału Tier I oraz 1,74 p.p. dla współczynnika kapitału podstawowego Tier I. Dotychczas wartość dodatkowego wymogu kapitałowego dla mBanku S.A. na poziomie skonsolidowanym wynosiła 3,64 p.p. dla łącznego współczynnika kapitałowego, 2,73 p.p. dla współczynnika kapitału Tier I i 2,04 p.p. dla współczynnika kapitału podstawowego Tier I.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, mBank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-19Andrzej JakubiakDyrektor Departamentu Compliance


Nazwa jednostki:mBank SA
Nazwa skrócona jednoskti:mBank
Adres:SENATORSKA 18, 00-950 WARSZAWA
Telefon:829-00-00
Fax:829-00-33
www:www.mbank.pl
NIP:526-021-50-88
REGON:001254524

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy