pixelg
SA-QSr3 - 2019-10-31 - mBank SA (MBANK)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki mBank SA (MBANK) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla banków
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-10-31
mBank SA
(pełna nazwa emitenta)
mBankBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-950WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
SENATORSKA18
(ulica)(numer)
829-00-00829-00-33
(telefon)(fax)
www.mbank.pl
(e-mail)(www)
526-021-50-88001254524
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przychody z tytułu odsetek3 795 5173 325 027880 917781 716

Przychody z tytułu opłat i prowizji1 246 3431 230 572289 269289 308

Wynik na działalności handlowej328 162241 46276 16456 768

Wynik na działalności operacyjnej1 606 4351 649 935372 844387 901

Zysk brutto 1 224 6261 350 702284 228317 551

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A.849 567996 947197 179234 383

Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące(64)(36)(15)(8)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 068 1793 335 0981 176 294784 083

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(338 425)62 557(78 546)14 707

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(2 697 974)2 699 354(626 183)634 619

Przepływy pieniężne netto, razem2 031 7806 097 009471 5641 433 410

Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)20,0723,564,665,54

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 20,0623,554,665,54

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)-5,15-1,21

1) KOLUMNA STAN NA 30.09.2019

2) KOLUMNA STAN NA 31.12.2018


3) KOLUMNA STAN NA 30.09.2019

4) KOLUMNA STAN NA 31.12.2018

Aktywa razem158 774 045145 750 11936 302 82733 895 377

Zobowiązania wobec banków2 458 2913 078 387562 075715 904

Zobowiązania wobec klientów115 965 629102 009 06226 514 91423 723 038

Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A.16 088 68815 213 9803 678 5923 538 135

Udziały niekontrolujące2 0202 100462488

Kapitał akcyjny169 394169 34838 73139 383

Liczba akcji 42 348 43742 336 98242 348 43742 336 982

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 379,91359,3586,8683,57

Łączny współczynnik kapitałowy19,7920,6919,7920,69

DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przychody z tytułu odsetek3 334 3102 914 703773 873685 248

Przychody z tytułu opłat i prowizji1 130 4131 104 220262 362259 603

Wynik na działalności handlowej330 125248 38476 62058 395

Wynik na działalności operacyjnej1 733 7431 404 183402 391330 124

Zysk brutto 1 170 6551 269 881271 702298 550

Zysk netto830 009996 665192 640234 316

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 740 2185 090 806635 9881 196 851

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej94 082(104 851)21 836(24 651)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(896 761)1 135 346(208 133)266 920

Przepływy pieniężne netto, razem1 937 5396 121 301449 6911 439 121

Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)19,6023,554,555,54

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 19,6023,544,555,53

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)-5,15-1,21

1) KOLUMNA STAN NA 30.09.2019

2) KOLUMNA STAN NA 31.12.2018

3) KOLUMNA STAN NA 30.09.2019

4) KOLUMNA STAN NA 31.12.2018

Aktywa razem150 570 225137 649 17034 427 06832 011 435

Zobowiązania wobec banków2 604 6913 136 771595 549729 482

Zobowiązania wobec klientów121 437 362109 873 38627 765 99625 551 950

Kapitał własny16 070 22215 175 0433 674 3693 529 080

Kapitał akcyjny169 394169 34838 73139 383

Liczba akcji 42 348 43742 336 98242 348 43742 336 982

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 379,48358,4386,7783,36

Łączny współczynnik kapitałowy23,2624,2023,2624,20W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Skrócone_Skonsolidowane_Sprawozdanie_finansowe_Grupy_mBanku_SA_za_III_kwartał_2019.pdf


mBank S.A. Group Condensed Consolidated Financial Statements _Q3_2019.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-10-29Cezary StypułkowskiPrezes Zarządu


2019-10-29Lidia Jabłonowska-LubaWiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem


2019-10-29Frank BockWiceprezes Zarządu ds. Rynków Finansowych


2019-10-29Andreas BögerWiceprezes Zarządu ds. Finansów


2019-10-29Krzysztof DąbrowskiWiceprezes Zarządu ds. Operacji i Informatyki


2019-10-29Cezary KocikWiceprezes Zarządu ds. Bankowości Detalicznej


2019-10-29Adam PersWiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

Nazwa jednostki:mBank SA
Nazwa skrócona jednoskti:mBank
Adres:SENATORSKA 18, 00-950 WARSZAWA
Telefon:829-00-00
Fax:829-00-33
www:www.mbank.pl
NIP:526-021-50-88
REGON:001254524

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy