pixelg
rezygnacja prezesa zarządu - 2019-12-17 - MBF Group (MBFGROUP)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rezygnacja prezesa zarządu - komunikat spółki MBF Group (MBFGROUP) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiMBF Group
Nazwa skrócona jednostkiMBF
Numer w roku:22/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 17 grudnia 2019 roku do siedziby Spółki wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od Pana Roberta Krassowskiego Zgodnie z treścią otrzymanego dokumentu rezygnacja Pana Roberta Krassowskiego złożona została ze skutkiem na dzień 20 grudnia 2019 roku i podyktowana jest przyczynami osobistymi oraz obowiązkami zawodowymi w zakresie wsparcia spółek powiązanych z Emitentem. W załączeniu do niniejszego raportu załączono treść przedmiotowej rezygnacji. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Plik
Rezygnacja_RobertKrassowski_MBFGroupSA.pdf (275 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Robert KrassowskiPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
MBF Group SA
MBFGROUP
2020-08-21 SA - QS2 i SA - Q2
2020-08-13 SA-RS
2020-08-09 wyjaśnienie przyczyn nieopublikowania SA-Q2
2020-08-05 życiorys prezesa zarządu
2020-07-31
2020-07-31 zmiana terminu publikacji SA-R i incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
2020-07-27 powołanie prezesa zarządu
2020-07-13 rezygnacja prezesa zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy