pixelg
formularz raportu kwartalnego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

formularz raportu kwartalnego

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3/2019
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2019-11-18
MCI CAPITAL SA
(pełna nazwa emitenta)
MCIFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Europejski1
(ulica)(numer)
22 540 73 8022 540 73 81
(telefon)(fax)
office@mci.euwww.mci.pl
(e-mail)(www)
899-22-96-521932038308
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Zyski z inwestycji71 61190 66316 62021 315
Zysk z działalności operacyjnej68 22256 73215 83413 338
Zysk przed opodatkowaniem61 58448 74314 29311 460
Zysk netto60 44645 22114 02910 631
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej27 387(2 581)6 356(607)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-(226)-(53)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(32 459)(22 052)(7 534)(5 184)
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(5 072)(24 859)(1 177)(5 844)
Liczba akcji (w szt.)52 953 56052 886 59652 953 56052 886 596
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)52 262 45452 886 59652 262 45452 886 596
Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł / EUR)1,160,860,270,20
Stan na dzień 30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa trwałe1 404 2231 358 111321 068315 840
Aktywa obrotowe5 60510 1461 2822 360
Zobowiązania długoterminowe79 38796 57918 15122 460
Zobowiązania krótkoterminowe112 20983 76725 65619 481
Kapitał własny1 218 2321 187 911278 542276 258
Kapitał podstawowy52 95452 92012 10812 307
Liczba akcji (w szt.)52 953 56052 920 07852 953 56052 920 078
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)23,0122,465,265,22
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport kwartalny MCI_3Q 2019.pdfMCI Capital S.A. Raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-18Tomasz CzechowiczPrezes Zarządu
2019-11-18Ewa OgryczakWiceprezes Zarządu
2019-11-18Paweł KapicaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:MCI CAPITAL SA
Nazwa skrócona jednoskti:MCI
Adres:Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
Telefon:22 540 73 80
Fax:22 540 73 81
Email:office@mci.eu
www:www.mci.pl
NIP:899-22-96-521
REGON:932038308

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR