pixelg
nabycie akcji własnych - 2020-02-14 - MCI CAPITAL SA (MCI)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

nabycie akcji własnych - komunikat spółki MCI CAPITAL SA (MCI) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr12/2020

Data sporządzenia: 2020-02-14
Skrócona nazwa emitenta
MCI
Temat
Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
MCI Capital S.A. (dalej Spółka ) informuje, iż w dniu 14 lutego 2020 r., Spółka nabyła w celu umorzenia 945.259 sztuk akcji własnych. Nabyte akcje własne o wartości nominalnej 1,00 zł każda w ilości 945.259 sztuk, stanowią 1,785% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Nabyte akcje własne uprawniają do 945.259 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,785% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Nabycie 945.259 sztuk akcji własnych po cenie jednostkowej w wysokości 11,00 złotych za jedną akcję nastąpiło w związku z Zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A., o którym Spółka informowała RB 3/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. Zawarcie transakcji nabycia akcji własnych nastąpiło w dniu 13 lutego 2020 r.
Podstawą prawną nabycia akcji własnych Spółki jest:
uchwała nr 23/ZWZ/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego, ze zmianami dokonanymi: (i) uchwałą nr 04/NWZ/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 23/ZWZ/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego, oraz (ii) uchwałą nr 18/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 23/ZWZ/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powziętej w dniu 21 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego,
uchwała nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia,
uchwała nr 1 Zarządu Spółki z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia,
dalej ( Program Odkupu ).
Łączna liczba posiadanych przez Spółkę akcji własnych wynosi 3.945.259 sztuk, co stanowi 7,45% kapitału zakładowego Spółki i 7,45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Przyczyną i celem nabycia przez Spółkę akcji własnych jest realizacja Programu Odkupu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-14Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2020-02-14Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:MCI CAPITAL SA
Nazwa skrócona jednoskti:MCI
Adres:Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
Telefon:22 540 73 80
Fax:22 540 73 81
Email:office@mci.pl
www:www.mci.pl
NIP:899-22-96-521
REGON:932038308

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy