pixelg
pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu ze spółką zależną MCI Fund Management sp. z o. o. - 2019-10-17 - MCI CAPITAL SA (MCI)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu ze spółką zależną MCI Fund Management sp. z o. o. - komunikat spółki MCI CAPITAL SA (MCI) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr35/2019

Data sporządzenia: 2019-10-17
Skrócona nazwa emitenta
MCI
Temat
Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu MCI Capital Spółka Akcyjna ze spółką zależną - MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2019 z dnia 30 września 2019 r., na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą: MCI Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Plac Europejski 1, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, NIP: 8992296521, REGON: 932038308, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 52.953.560,00 złotych (Spółka Przejmująca lub Spółka), po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką pod firmą: MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Plac Europejski 1, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288538, NIP 5252420313, REGON 141044710, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 1.399.900,00 złotych (Spółka Przejmowana) i informuje, iż w dniu 30 września 2019 r. został ogłoszony na stronie internetowej Spółki Przejmującej http://www.mci.pl/, w zakładce Akcje/Dokumenty Spółki oraz opublikowany raportem bieżącym numer 33/2019 z dnia 30 września 2019 roku, Plan połączenia z dnia 30 września 2019 r., Spółki Przejmującej, jako spółka przejmująca oraz Spółki Przejmowanej, jako spółka przejmowana.

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą, jako spółka przejmująca, Spółki Przejmowanej, jako spółka przejmowana w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Akcjonariusze Spółki Przejmującej oraz udziałowcy Spółki Przejmowanej od dnia 17 października 2019 r. do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia (składanym do właściwego sądu rejestrowego po odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym powzięta zostanie uchwała o połączeniu), nie krócej jednak niż do dnia 28 listopada 2019 r., mogą zapoznawać się w siedzibie Spółki Przejmującej, ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, XXXV piętro w dni robocze (z wyłączeniem sobót) w godzinach od 10.00 do 15.00 z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym planowane jest podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki Przejmującej, jako spółka przejmująca ze Spółką Przejmowaną, jako spółka przejmowana, odbędzie się 28 listopada 2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki, ul. Plac Europejski 1 (00-844) Warszawa XXXV p.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, będące przedmiotem rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w tym projekt uchwały w sprawie połączenia Spółki Przejmującej, jako spółka przejmująca ze Spółką Przejmowaną, jako spółka przejmowana, zostały przekazane raportem bieżącym Spółki nr 34/2019 z dnia 17 października 2019 r. i są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://mci.pl/ w zakładce Akcje/WZA.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 504 w zw. z art. 402 z indeksem 1 Kodeksu spółek handlowych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-17Tomasz CzechowiczPrezes Zarządu
2019-10-17Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:MCI CAPITAL SA
Nazwa skrócona jednoskti:MCI
Adres:Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
Telefon:22 540 73 80
Fax:22 540 73 81
Email:office@mci.pl
www:www.mci.pl
NIP:899-22-96-521
REGON:932038308

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
MCI Capital SA
MCI
2020-07-16 zezwolenie KNF na wykonywanie działalności zarządzającego ASI
2020-07-02 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-07-02 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, powołanie RN
2020-06-30 zmiany w RN
2020-06-26 wykonanie umowy sprzedaży akcji Frisco SA
2020-06-19 wykup obligacji serii O
2020-06-16 transakcje na akcjach przez osobę powiązaną
2020-06-16 transakcje na akcjach przez podmiot powiązany

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy