pixelg
podwyższenie kapitału zakładowego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

podwyższenie kapitału zakładowego

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr16/2019

Data sporządzenia: 2019-06-12
Skrócona nazwa emitenta
MCI
Temat
Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta, podwyższenie kapitału zakładowego emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd MCI Capital S.A. ( Spółka ) informuje, iż w dniu 12 czerwca 2019 roku Spółka wyemitowała 33.482 warrantów subskrypcyjnych serii C ( Warranty subskrypcyjne ), które objęte zostały nieodpłatnie przez Tomasza Czechowicza. Każdy Warrant subskrypcyjny uprawniał do objęcia jednej akcji na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki serii A1 o wartości nominalnej 1,00 złotych każda akcja. Cena emisyjna akcji obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z Warrantów subskrypcyjnych wynosiła 1,00 złoty za każdą obejmowaną akcję. Uprawniony z Warrantów subskrypcyjnych mógł obejmować akcje na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki serii A1 w terminie do 31 grudnia 2020 roku.
Zarząd Spółki informuje również, iż w dniu 12 czerwca 2019 roku dokonano zamiany Warrantów subskrypcyjnych, na 33.482 akcje zwykłe na okaziciela serii A1 w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 1,00 złote każda ( Akcje ) oraz wydania odcinka zbiorowego Akcji.
Zamiana Warrantów subskrypcyjnych na Akcje, została dokonana w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego ( Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego ) uchwalonego na podstawie:
- uchwały nr 20/ZWZ/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji Spółki serii A1, oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C w całości, - uchwały nr 21/ZWZ/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii A1 oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii A1 w całości.
O treści ww. uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. w dniu 28 czerwca 2016 roku, Spółka informowała RB 59/2016.
W wyniku realizacji uprawnienia do zamiany Warrantów subskrypcyjnych na Akcje, przedmiotowe Warranty subskrypcyjne wygasły i utraciły swój byt, zaś w ich miejsce powstały akcje zwykłe na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki.
Zmiana wysokości kapitału zakładowego następuje z chwilą objęcia i wydania akcji, zgłoszenie do sądu rejestrowego następuje po tej dacie. W wyniku zamiany Warrantów subskrypcyjnych na Akcje, kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.953.560,00 złotych (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt) i dzieli się na: 52.953.560 akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym na 100.446 akcje zwykłe na okaziciela serii A1. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynosi 52.953.560 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt). Akcje serii A1 stanowią 0,19 % kapitału zakładowego Spółki i 0,19 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po wydaniu odcinka zbiorowego Akcji, wyemitowano wszystkie akcje w ramach Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-12Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2019-06-12Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:MCI CAPITAL SA
Nazwa skrócona jednoskti:MCI
Adres:Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
Telefon:22 540 73 80
Fax:22 540 73 81
Email:office@mci.pl
www:www.mci.pl
NIP:899-22-96-521
REGON:932038308

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR