pixelg
przyjęcie planu połączenia ze spółką zależną MCI Fund Management sp. z o. o. - 2019-09-30 - MCI CAPITAL SA (MCI)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

przyjęcie planu połączenia ze spółką zależną MCI Fund Management sp. z o. o. - komunikat spółki MCI CAPITAL SA (MCI) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr33/2019
Data sporządzenia:2019-09-30
Skrócona nazwa emitenta
MCI
Temat
Przyjęcie planu połączenia MCI Capital Spółka Akcyjna ze spółką zależną MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd MCI Capital S.A. (Spółka lub Spółka Przejmująca) informuje, że w dniu 30 września 2019 roku, podjął decyzję o zamiarze połączenia Spółki ze spółką zależną MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) oraz przyjął plan połączenia Spółki Przejmującej, jako spółka przejmująca ze Spółką Przejmowaną, jako spółka przejmowana (Plan Połączenia). Zasadniczym celem połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej jest uporządkowanie struktury Grupy Kapitałowej Spółki. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą, jako spółka przejmująca, Spółki Przejmowanej, jako spółka przejmowana w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Spółka posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. Plan Połączenia wraz z załącznikami do Planu Połączenia, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki
PlikOpis
Plan Połączenia MCI Capital Spółka Akcyjna oraz MCI Fund Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.pdfPlan Połączenia
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-30Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2019-09-30Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:MCI CAPITAL SA
Nazwa skrócona jednoskti:MCI
Adres:Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
Telefon:22 540 73 80
Fax:22 540 73 81
Email:office@mci.pl
www:www.mci.pl
NIP:899-22-96-521
REGON:932038308

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
MCI Capital SA
MCI
2020-07-16 zezwolenie KNF na wykonywanie działalności zarządzającego ASI
2020-07-02 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-07-02 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, powołanie RN
2020-06-30 zmiany w RN
2020-06-26 wykonanie umowy sprzedaży akcji Frisco SA
2020-06-19 wykup obligacji serii O
2020-06-16 transakcje na akcjach przez osobę powiązaną
2020-06-16 transakcje na akcjach przez podmiot powiązany

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy