pixelg
SA - P - 2019-09-05 - MCI CAPITAL SA (MCI)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - P - komunikat spółki MCI CAPITAL SA (MCI) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2019-09-05
MCI CAPITAL SA
(pełna nazwa emitenta)
MCIFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Europejski1
(ulica)(numer)
22 540 73 8022 540 73 81
(telefon)(fax)
office@mci.euwww.mci.pl
(e-mail)(www)
899-22-96-521932038308
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Zyski z inwestycji24 77464 9835 77815 328
Zysk z działalności operacyjnej22 37162 9015 21714 837
Zysk przed opodatkowaniem17 87056 9854 16713 441
Zysk netto15 21656 3223 54913 285
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(2 146)(3 056)(500)(721)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0(214)0(50)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej206(20 980)48(4 949)
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(1 941)(24 250)(453)(5 720)
Liczba akcji (w szt.)52 920 07852 886 59652 920 07852 886 596
Średnia ważona liczba akcji za okres (w szt.)52 920 07852 886 59652 920 07852 886 596
Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,291,060,070,25
Stan na dzień30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa trwałe1 386 0181 358 111325 968315 840
Aktywa obrotowe8 24710 1461 9402 360
Zobowiązania długoterminowe79 63196 57918 72822 460
Zobowiązania krótkoterminowe111 47483 76726 21719 481
Kapitał własny1 203 160 1 187 911282 963276 258
Kapitał podstawowy52 92052 92012 44612 307
Liczba akcji (w szt.)52 920 07852 920 07852 920 07852 920 078
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)22,7422,465,355,22
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
MCI_Sprawozdanie finansowe HY2019.pdfSkrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
MCI_Sprawozdanie Zarządu z działalności HY2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
MCI Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu HY2019.PDFRaport Biegłego Rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-05Tomasz CzechowiczPrezes Zarządu
2019-09-05Ewa OgryczakWiceprezes Zarządu
2019-09-05Paweł KapicaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:MCI CAPITAL SA
Nazwa skrócona jednoskti:MCI
Adres:Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
Telefon:22 540 73 80
Fax:22 540 73 81
Email:office@mci.eu
www:www.mci.pl
NIP:899-22-96-521
REGON:932038308

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy